Skip to main content

Borging Jongvee Weiden

In het Certificatieschema ‘On the way to PlanetProof’ voor melk is vanaf 1 januari 2023 de eis opgenomen dat jongvee ten minstens 100 dagen weidt. Om dit aantoonbaar te maken heeft Stichting Weidegang het Certificatieschema Jongvee Weiden uitgewerkt. Een deelnemende melkveehouder is daarbij verplicht voorafgaand aan het weideseizoen een beweidingsplan te maken waarin aangeven is hoe het jongvee op het bedrijf wordt geweid. Dit kan op twee manieren:

  1. Kiezen uit één van de drie beweidingsschema’s voor jongvee Stichting Weidegang.
  2. Zelf een beweidingschema voor jongvee maken.

Melkveehouders die de opfok van hun jongvee uitbesteden aan een jongveeopfokbedrijf moeten een contract afsluiten waarin de eisen voor jongvee weiden  zijn vastgelegd. Het jongveeopfokbedrijf moet in dat geval een beweidingsplan maken.

1. Kiezen beweidingsschema Stichting Weidegang

In de handleiding Jongvee Weiden van Stichting Weidegang vindt je drie beweidingsschema’s:

  • Maximaal jongvee weiden
  • Volop jongvee weiden
  • Basis jongvee weiden

Bij elk beweidingsschema zie je in welke halve maanden jongvee uit elke geboortemaand verplicht moet weiden. Achter elk schema vindt je tips (niet verplicht) om het beweidingsschema te implementeren en het jongvee goed te laten groeien en een goede immuniteit op te bouwen.

2. Zelf beweidingsschema maken

Je kunt ook afwijken van de drie beweidingsschema’s van Stichting Weidegang. Hiervoor moet je zelf, in de hiervoor gemaakte Excelfile, een beweidingsschema maken.

Beschrijf hiervoor in de tekstvakken van de Excel-file de uitgangspunten van de aanpak en hoe daarbij rekening gehouden wordt met de opbouw van immuniteit, leren grazen van de dieren, het benutten van gras en benodigde arbeid. Vervolgens kan je in de tabel per geboortemaand aanklikken in welke halve maanden het jongvee gaat weiden. Dieren uit alle geboortemaanden moeten daarbij, in de eerste twee levensjaren, minimaal 100 dagen weidegang krijgen. Uitzondering hierop zijn dieren die in maart, april, mei en juni geboren zijn. Voor deze dieren mag het minimaal aantal dagen weidegang verlaagd worden tot 75 dagen onder de voorwaarde dat het gemiddelde  aantal dagen weidegang in de eerste twee levensjaren wel minimaal 100 is. De button boven het schema achter ‘Voldoende dagen weidegang ingepland’ wordt groen als aan deze criteria voldaan is.