Skip to main content

Ontmoet de weidecoach

Ontmoet de weidecoach! Nederland telt er ruim zeventig. Enthousiaste vakmensen die voor je klaar staan om je te begeleiden bij de overstap naar weidegang. Ze hebben kennis over het gras, de bodem en beweidingsplannen. En ze zetten die graag in om samen met jou de kansen van weidegang op jouw bedrijf te ontdekken. Maak hier alvast kennis met zes van hen: Linda, René, Menno, Theo, Ton en Maurice.

WeideCoach Linda Brouwer
Werkt bij PPP-Agro Advies

“Weidegang biedt voor veel melkveehouders voordelen. Allereerst zorgt het in veel gevallen voor lagere kosten, als je het beweidingssysteem goed afstemt op je bedrijfsvoering. Daarin adviseer ik als WeideCoach op basis van mijn opleiding en ervaring. Een ander positief aspect dat ik zelf ook belangrijk vind, is werkplezier. In de praktijk zie je dat veel veehouders het werken met weidegang als prettiger ervaren. Ik vind het uitdagend om melkveehouders te laten zien en ervaren hoe zij beweiding het beste kunnen inpassen. Mijn werk richt zich op mensen én op resultaten in de praktijk.”

WeideCoach René van den Oord
Werkt bij Flynth

“Ik adviseer bij strategische keuzes. Weidegang is zo’n keuze. Ik vind het een geweldige ervaring om ondernemers te ondersteunen rond weidegang. Ik geniet zelf ook van koeien in de wei. Belangrijk is dat weidegang past bij de specifieke situatie. Allereerst bedrijfstechnisch, maar ook bij de melkveehouder persoonlijk. Als het past gaat het er vervolgens om dat je als melkveehouder de stap naar weiden durft te maken. Het helpt dan enorm als je dat goed voorbereid kunt doen.”

WeideCoach Menno van der Veen
Werkt bij VisieAgri

“Ik ben al meerdere jaren actief als WeideCoach. In de vele adviesgesprekken over weiden die ik heb gevoerd, gaat het vaak over de financiële gevolgen. En over praktische tips om de resultaten met weidegang te verbeteren. Ik weet heel goed waar een melkveehouder tegenaan kan lopen. Ik ben zelf namelijk ook veehouder. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik de wijsheid in pacht heb. Maar door het delen van praktijkervaringen kun je veel van elkaar leren. En het werkt prettig, zo hoor ik vaak.”

WeideCoach Theo Courtz
Werkt bij Yara

“Ik hou van gras. Voor mij staat het voor hoogwaardig ruwvoer waar koeien veel melk van geven. Het gevoel voor weiden moet er zijn, bij de adviseur en bij de melkveehouder. Dat is de basis, als die goed is zet je samen de schouders eronder. Dan zorg je ervoor dat het hele plaatje klopt, dat is voor elk bedrijf maatwerk. Als het lukt, dan geniet ik daar van. Het is een manier van leven, net als boer zijn.”

WeideCoach Ton Derks
Werkt bij DLV advies

“De liefde voor weiden gaat al ver terug. Thuis hadden we een boerenbedrijf en daar gingen de koeien al naar buiten. Ik vind het een mooi gezicht, koeien in de wei. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de sector, bedrijven zijn vooral groter geworden. Dit wil echter niet zeggen dat weidegang niet meer past bij deze bedrijven. Het is voor veehouders niet altijd gemakkelijk om te weiden. In die situaties kan ik mijn toegevoegde waarde als WeideCoach waarmaken. Door structuur aan te brengen, de juiste aanpak voor te stellen en klaar te staan als er ad hoc vragen zijn. Samen weidegang optimaliseren, dat geeft mij voldoening.”

WeideCoach Maurice Severt
Werkt bij ForFarmers

“Weiden is een echt een vorm van vakmanschap. Als je de wens én de mogelijkheden hebt als veehouder, dan is het zeker de moeite waard. Zowel financieel als maatschappelijk kan het je veel opleveren. Ik merk dat veehouders steeds meer behoefte krijgen aan informatie over weiden. Daar speel ik als WeideCoach op in. Het gaat dan vooral om kennis delen en begeleiding. Het is ook belangrijk om weidende veehouders aan elkaar te koppelen. Uitwisselen van ervaringen werkt uitstekend om elkaar beter te maken.”