Skip to main content

Handleiding Jongvee Weiden

Om een goede graaskoe te fokken is weidegang voor jongvee belangrijk. Door al jong te weiden leren dieren goed grazen en bouwen ze immuniteit op tegen maagdarm- en longwormen. Daarnaast heeft weidegang van jongvee een positief effect op de skelet- en spierontwikkeling. Van een goede opfok met weidegang-ervaring heb je als melkveehouder een koeienleven lang plezier. 

In de Handleiding Jongvee Weiden drie verschillende schema’s waarmee je je jongvee goed kan leren weiden. Je kunt de brochure hier downloaden