Skip to main content

Spreker over weidegang

Organiseer je een studiegroepbijeenkomst waar je weidegang als een van de actuele thema's binnen de melkveehouderij wilt bespreken? Of zoek je een spreker voor een informatiedag? Onze WeideCoaches delen graag hun kennis en ervaring over weidegang tijdens jouw bijeenkomst.

Prijs: € 143,75 ex BTW*

*de kosten zijn € 575, hiervan subsidieert Stichting Weidegang € 431,25. Indien de bijeenkomst langer duurt of op meerdere locaties zal plaatsvinden, hanteren we andere tarieven