Skip to main content

Twee keer zoveel gras rechtstreeks omzetten in melk

logo GripopgrasIn dit project van Stichting Weidegang stomen we je klaar tot een echte weidegras-verdubbelaar. Vakkundige begeleiding van een ervaren WeideCoach, vergelijken van cijfers met vergelijkbare bedrijven en toegang tot de meest recente inzichten in weidegang en graslandmanagement zijn de ingrediënten.

Grip op Gras gaat over scherp sturen en vooruitdenken in beweiding. Over een goed afgestemd aanvullend rantsoen, graslandmanagement en optimale inrichting van de huiskavel. We hebben het niet alleen over meer gras rechtstreeks omzetten in melk, maar ook over het eiwitgehalte in het gras en het rantsoen. Grip op Gras gaat hand in hand met Grip op Eiwit. Je krijgt meer grip op je bedrijfsvoering en zet stappen om kringlopen verder te sluiten en kosten te besparen.

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Doordacht dealen met de droogte

Geschreven op 24 juli 2023
Kruidenrijk grasland, het bijvoeren van een suikerrijke eerste snede als de grasgroei stokt en genoeg drinkwater. Zo loodst Bernard Jansen zijn koeien door de vaak gortdroge zomers op de zandgrond in Oost Nederland. Dit jaar wil hij daarnaast zodanig maaien, dat vanaf de langste dag de schaduwrij...

Somber en simpel boeren

Geschreven op 13 juni 2023
1500 uur weidegang en 8 kilo ds/dag uit weidegang. Dat doel willen Paul en Ingrid Hazenberg met hulp van Grip op Gras bewerkstelligen. Hoe? Niet tekort afweiden (snelle hergroei), smakelijk kruidenrijk grasland, koeien opsluiten in de wei en overcapaciteit bij robots. “Weidegang en productie gaat...

Dit is het aanbod

  • Eén jaar lang persoonlijke begeleiding van een ervaren WeideCoach bij het uitdenken en implementeren van stappen naar meer weidegras en minder eiwit.
  • Recente kennis en inzichten over weidegang en graslandmanagement, evenals tools voor management van weidegang in behapbare brokken.
  • Studiegroep met collega’s met vergelijkbare bedrijven èn ambitie.

Wat wij van je vragen

  • Je hebt de ambitie om met weidegang flink meer gras rechtstreeks om te zetten in melk. Als je al veel weidt, wil je toch een stevige stap verder gaan.
  • Tevens wil je met een groep collega’s de hoeveelheid ruw eiwit in het rantsoen verlagen.
  • Je bent bereid de gegevens over graslandgebruik en rantsoen vast te leggen en die samen met je Kringloopwijzer-cijfers te delen in de studiegroep.
  • Je onderhoud contact met studiegroepleden en reist naar bijeenkomsten in je regio.

Wat gaan we doen?

Grip op Gras gaat in februari van start met een bedrijfsbezoek van de WeideCoach. Samen maak je een analyse en een plan voor je bedrijf, voor jouw ambitie. Aan de implementatie van dat plan werk je samen met de coach en je studiegroepleden in het seizoen van 2024.

Het perspectief van gegraasd gras

Verlagen van de kostprijs

Met meer gegraasd gras in het rantsoen verlaag je je kosten. Hoe meer gras de koeien zelf ophalen, hoe meer je bespaart op loonwerk en/of machinekosten voor grasoogst en voor mestuitrijden. Vers gras heeft meer Vem en DVE dan kuilvoer, waardoor je op krachtvoer bespaart.

Bijdragen aan duurzaamheid 

Bij meer weidegang daalt de ammoniakuitstoot omdat mest en urine niet mengen. De kunst is goed te sturen op het eiwitgehalte in de bijvoeding, voordeel daarbij is dat de eiwitkwaliteit in vers gras erg goed is. Met meer gras rechtstreeks in de koe kun je ook eiwitrijk krachtvoer besparen wat helpt bij je aandeel eiwit van eigen land te verhogen en de hoeveelheid broeikasgassen per kilogram melk te verlagen.

Versterken waardering 

Koeien in de wei is een enorme gunfactor voor de melkveehouderij in Nederland. Door meer gegraasd gras rechtstreeks om te zetten in melk laten we letterlijk zien dat we vanuit een onverteerbaar product voor mensen één van de meest nutriëntrijke voedingsmiddelen maken.

Uitblinken in vakmanschap

Gras oogsten en koeien voeren met weidegang vraagt vakmanschap. Vakmanschap om je bedrijf zo in te richten dat je koeien dit werk op een goede manier zoveel mogelijk uit handen nemen. Vakmanschap om in te spelen op de groeiomstandigheden en het koegedrag. Vakmanschap dat je in de vingers krijgt door er serieus mee aan de slag te zijn. En wat je oprecht trots maakt!


Grip op gras is een project van Stichting Weidegang gefinancierd door het ministerie LNV om meer uren weidegang en een lager eiwitgehalte in rantsoen te stimuleren om de uitstoot van ammoniak te reduceren. Op basis van de ervaringen uit het project ontwikkelt Stichting Weidegang concepten, tools en vuistregels die aansluiten bij de Nederlandse praktijk.