Skip to main content

Opleiding tot WeideCoach

Stichting Weidegang laat adviseurs in de melkveehouderij aansluiten op zijn netwerk van WeideCoaches. WeideCoaches zijn niet in dienst van de stichting maar binnen hun organisatie de expert op het gebied van gras en beweiden. De stichting leidt de WeideCoaches permanent op in de Praktijkschool voor Beweiding. Daarnaast verzorgen de WeideCoaches op projectbasis ook betaalde adviezen aan melkveehouders. Op dit moment nog geen concrete projecten waar zij een rol in kunnen spelen.

De praktijkschool

In de Praktijkschool voor Beweiding leer je hoe je op een praktische manier melkveehouders kan begeleiden op gebied van graslandmanagment en beweiden. Naast theorie over gras en weiden en het overdragen van kennis ga je veel het veld in om te kijken en te oefenen.

Het nieuwe speerpunt van de stichting daarbij is weidegang integraal te benaderen vanuit het oogsten van gras en het voeren van koeien. Door dit te benaderen vanuit de hele kringloop van koe – mest – bodem – gras geven we de melkveehouder nieuwe knoppen in handen om het rantsoen van koeien uit te balanceren en zoveel mogelijk melk uit gras te halen.

De praktijkschool staat onder leiding van Bert Philipsen.

Eisen aspirant WeideCoach:

  • Adviseur in de melkveehouderij met duidelijke interesse voor gras en weiden
  • Ruimte vanuit de werkgever om in het eerste jaar vijf opleidingsdagen te volgen en daarop volgende jaren tenminste drie
  • Mogelijkheid om vanuit eigen organisatie in het eerste jaar een groep melkveehouders te begeleiden, om de opgedane kennis gelijk in praktijk toe te passen

 

Aanmelden en selectie

De aanmeldprocedure voor de praktijkschool 2023 is gesloten.