Skip to main content

Nieuwe Weiders: starten met weiden

Koeien weiden heeft voordelen. Het is een goedkope manier om je eigen ruwvoer te benutten. De weidepremie van de zuivel verbetert je saldo. En je draagt direct bij aan een beter imago. Goede redenen om de overstap te maken. Weidegang doet een beroep op je vakmanschap. Wat komt er bij kijken? Hoe reageren de koeien als ze weer naar buiten gaan? Hoe kies je het beweidingssysteem dat past bij jouw situatie? En hoe bereid je je voor op een goede start? Onze WeideCoaches staan voor je klaar en helpen je stap voor stap naar weidegang. 

WeideCoach hulplijn

Praktisch advies via videobellen

Lopen je koeien (net) buiten en loop je tegen praktische vragen aan, maar heb je nu liever geen weidegangadvies op je erf? Schakel dan de WeideCoach hulplijn in. Je WeideCoach helpt je op afstand verder  (denk aan mail, telefoon, videobellen) .

Prijs: € 287,50 ex BTW

Oriëntatie op starten met weiden

Jouw situatie in beeld

Denk je eraan om de koeien te gaan weiden? Je WeideCoach helpt je om de mogelijkheden en aandachtspunten voor jouw specifieke bedrijfssituatie in kaart te brengen, zodat je een afgewogen besluit kunt nemen over opstallen of weiden. 

Prijs: € 431,25 ex BTW

Meer over orientatie

Vragen waarop jullie kunnen inzoomen in een adviesgesprek:

Kan ik weidegang in te passen in mijn bedrijfsvoering?

Daarbij kijken jullie naar de bedrijfsopzet en andere belangrijke doelen zoals melkproductie en beschikbare arbeid en naar de drijfveren.

Hoeveel levert weiden op mijn bedrijf op?

Voor weidegang ontvang je een premie op je melkgeld en ook in de meeste duurzaamheidsprogramma’s is weiden een voorwaarde. Maar er zijn ook andere financiële consequenties van weiden voor je bedrijf. Denk aan extra kosten voor omheining, waterbakken en kavelpaden. Mogelijk kun je ook kosten besparen door minder te maaien en in te kuilen omdat de koeien een deel van het gras zelf ophalen. Je WeideCoach helpt je om een plaatje te maken van de kosten en opbrengsten van weiden voor jouw bedrijf.

Hoeveel arbeid kost weiden op mijn bedrijf?

Weidegang levert extra werk op, denk bijvoorbeeld aan het afrasteren van percelen en het ophalen van de koeien. Mogelijk kun je met weidegang ook arbeid besparen door minder te maaien, in te kuilen, te voeren en mest uit te rijden. Je WeideCoach helpt je om al deze zaken overzichtelijk op een rij te zetten. Daarbij kijkt hij niet alleen naar de effecten van de totale hoeveelheid werk op je bedrijf maar ook of er extra arbeidspieken bijkomen. Ook kjikt de WeideCoach mee welke opties er zijn om eventuele knelpunten in de beschikbare arbeid op je bedrijf op te vangen.

Deelweidegang: met welke dieren kan ik het beste (starten) met weiden?

Een optie is om niet met alle dieren te starten met weiden maar eerst met een deel van de dieren te beginnen. Een aantal zuivelbedrijven geeft ook een premie voor deelweidegang als je 25% van je runderen weidt. Je WeideCoach zet voor jouw bedrijf de voor- en nadelen van de diverse diercategorieën op een rij en geeft je advies over de invulling van deelweidegang. Hierbij kan hij meenemen wat de beste aanpak is als je na deze stap ook wilt gaan kijken om alle koeien te weiden.

Beweidingsplan

Plan van aanpak voor jouw bedrijf

Hoe kan je weidegang overzichtelijk op jouw bedrijf inpassen? Of wil je met weiden meer vers gras omzetten in melk? Je WeideCoach helpt je om een plan van aanpak te maken. Hij geeft je praktisch advies en helpt je het beweidingssysteem in te richten.

 Prijs: € 575,00 ex BTW

Meer over plan van aanpak

Jullie kunnen tijdens het adviesgesprek inzoomen op:

De keuze van het beweidingssysteem en van de inrichting van de huiskavel

Nieuw Nederlands Weiden is een doorontwikkelde versie van roterend standweiden om eenvoudig goed te kunnen weiden. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Je WeideCoach helpt je bij het kiezen van een systeem dat bij jou en je bedrijf past. Daarnaast geeft hij je praktisch advies om het beweidingssysteem in te richten: waar de afrastering en de waterbakken moeten komen, hoeveel percelen je moet benutten voor weiden en voor maaien, hoeveel je moet bijvoeren en hoe je moet bemesten en wanneer je de koeien moet inscharen in een nieuw blok. Dit alles in één overzichtelijk advies zodat je vanaf dag één overzicht hebt over de weidegang.

Combineren van weiden met een goede loop op de robot

Weidegang kan je goed combineren met automatisch melken. Dat heeft al een groot aantal melkveehouders laten zien. De truc is de koeien zoveel mogelijk zelf te laten doen. Om de loop tussen de robot en de wei er goed in te houden heb je een aantal mogelijkheden om te sturen: het beweidingssysteem, de route van de stal naar de wei, de instellingen van de beweidingspoort en het tijdstip waarop je de koeien voert.

Voorbereidingen voordat je de staldeuren openzet

De eerste keer naar buiten kan een spannend moment zijn voor jou en voor je koeien. Het is afwachten hoe ze reageren op de schrikdraad en of ze het grazen wel goed genoeg leren. Je WeideCoach geeft je tips vanuit zijn expertise en de ervaringen van collega melkveehouders die je voor zijn gegaan met het starten met weiden. Hij maakt met je een rondje over het erf om te kijken hoe je de start het beste kunt aanpakken en jullie werken samen een stappenplan uit om goed voorbereid de koeien naar buiten te laten gaan.

Studiegroep Beter Weiden

Ervaring delen en samen  een stap zetten

In groepsverband kom je onder begeleiding van een WeideCoach drie keer bij elkaar met collega melkveehouders die een stap willen zetten met beweiding. Je wisselt ervaringen uit en kijkt hoe je de puntjes op de i kunt zetten. De WeideCoach kun je bellen over actuele vragen over je gras, je koeien en de weidegang.

Prijs: € 1725,00 ex BTW

Meer over Studiegroep Beter Weiden

Begeleiding in een groep

Samen met collega melkveehouders die ook overstappen, train je het dagelijkse management van weiden. Je komt tot drie keer bij elkaar, steeds bij een van de groepsleden op het bedrijf en onder begeleiding van je WeideCoach. Je wisselt ervaringen uit en leert van elkaar de puntjes op de i te zetten in beweiding en je totale graslandmanagement. Je WeideCoach belt je regelmatig om te checken hoe het loopt. Maar je kan hem natuurlijk ook zelf bellen voor een advies over een actuele vraag over je gras, je koeien en weidegang.