Nieuwe Weiders: starten met weiden

Begeleiding en advies voor melkveehouders die starten met weiden, kortgeleden zijn gaan weiden of overwegen om te gaan weiden.

Beter weiden

Begeleiding en advies voor melkveehouders die al weiden.

Spreker over weidegang

Onze WeideCoaches delen graag hun kennis en ervaring over weidegang tijdens jouw bijeenkomst.

Kennisbank

Veel informatie en rapporten over weidegang overzichtelijk bij elkaar gezet.