Skip to main content

Stichting Weidegang

Stichting Weidegang heeft als doel de zichtbaarheid van koeien in het Nederlandse landschap te stimuleren door weidegang te ondersteunen.
De koe in de wei is een kenmerkend onderdeel van het Nederlandse landschap. Stichting Weidegang ondersteunt meer koeien in de wei door twee routes:

  • Kennis en advies: Het versterken van vakmanschap over gras en weiden
  • Weidemelk: Het borgen van weidezuivel en de uitgifte van het Weidemelklogo

Weidemelk

Weidemelk is melk afkomstig van boerderijen waar de koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. Binnen de moderne melkveehouderij is het niet vanzelfsprekend om de koeien van het voorjaar tot het najaar in de wei te laten grazen.

Op www.weidemelk.nl vertellen we alles over Weidemelk en het Weidemelklogo.

WeideCoaches

Onze WeideCoaches geven weidegangadvies, begeleiden startende weiders, trainen groepen melkveehouders in de FarmWalk of spreken over weidegang voor (studie)groepen. Ze zijn opgeleid in de Praktijkschool voor Beweiding en volgen regelmatige bijscholing zodat ze altijd op de hoogte zijn van de meest actuele kennis.

Nader kennismaken? Ontmoet onze WeideCoaches

Bestuur

Werner Buck (voorzitter)
Bert van den Berg, Dierenbescherming
Hester Maij, Friesland Campina
Marjolein de Kreij, Vreugdenhil Dairy Foods
Erwin Wunnekink, LTO Nederland
Vacature, NMV
Jacob Willig, CONO
Ruben Klein Teeselink, NAJK
Teo Wams, Vereniging Natuurmonumenten
Vacature, Rabobank (adviseur)
Thomas Hokkelman, Ministerie LNV (adviseur)
Kees-Jaap Hin (secretaris)