Skip to main content

Contract 

Met een van de onderstaande modelcontracten voldoet een melkveehouder die zijn jongvee laat opfokken door een jongveeopfokbedrijf aan de eisen die hiervoor zijn vastgelegd in het Certificatieschema Jongvee Weiden: