Skip to main content

De Weideman: Verminder derogatiekoppijn met focus op kringloop

Wat afbouw van derogatie betekent begint onderhand pijnlijk duidelijk te worden. Aan het eind van het groeiseizoen nog mest afvoeren is heel lastig en kan heel duur uitpakken, zo ondervind een grote groep melkveehouders. Het is een harde les, dat in sommige streken op zand afvoer naar akkerbouwers vrijwel niet past. Als deze les doorwerkt in de markt, zal de druk op de afzetmarkt in het voorjaar groter worden en prijsopdrijvend werken.

Een andere vraag waar we mee aan de slag moeten is hoe we de komende jaren met minder mest de eigen bedrijfsvoering op melkveebedrijven gaan aanpassen. Het antwoord zit volgens mij in het verder sluiten van de bodem-ruwvoer-koe-mest kringloop. Als stikstof schaarser wordt, produceert het gras minder eiwit en moeten we daar zuiniger mee omgaan. Hoe dat uitwerkt voor weidegang vind ik nog lastig te zeggen. De werkingscoëfficiënt van weidemest is lager dan van drijfmest, maar aan de andere kant is het geproduceerde eiwit veel efficiënter benut als het rechtstreeks de koe ingaat en de inkuilstap met zijn inherente verliezen kan worden overgeslagen. Je ziet vaak dat biologische veehouders juist vol inzetten op weidegang en zij hebben de norm van 170 kg stikstof uit dierlijke mest al lang en ze kunnen het ook niet compenseren met kunstmest.

Belangrijker vind ik dat we de bodem-ruwvoer-koe-mestkringloop goed in het vizier krijgen. Er is nog zoveel winst te pakken door niet alleen netter, maar ook preciezer op maat te bemesten en te oogsten. Zodat jij stuurt op het produceren van ruwvoer dat perfect aansluit op de behoefte van je koeien. Gericht sturen op het eiwitgehalte in je kuilgras (en je weide) is een draaiknop die op dit moment nog door weinig melkveehouders goed wordt benut. En verder is er ook in de bodem nog veel winst te behalen. Door het bodemleven meer te vertroetelen helpen ze om jou stikstof beter te benutten. En tenslotte is planning nodig om voldoende mest in de put te hebben op het moment dat je moet en kunt afvoeren.

Laten we kortom niet in de val trappen het verlies aan drijfmest enkel te compenseren met meer kunstmest en meer krachtvoer. Al die extra stikstof komt in de kringloop en moet je ook weer afvoeren en dan kost het twee keer geld. Als we het zoeken in het optimaliseren van de bodem-ruwvoer-koe-mest kringloop is er meer kans dat we zelf nog brood op de plank houden.

We spreken elkaar, 
  de Weideman Def