Skip to main content

De Weideman: Concurrentie op de huiskavel

Lely verbaast weer met een onverwachte innovatie. Deze maand is de Exos gelanceerd. Een zelfmaaiende robot, die het verse gras voert aan je koeien op stal. Wat daarin aanspreekt is dat grote voordeel van zomerstalvoeren: vers gras rechtstreeks benutten zonder inkuilen en dus ook zonder de inkuilverliezen. Hij is licht gebouwd en behandelt het gras vriendelijk door te maaien met een messenbalk, waarna een transportbandje het gemaaide gras bovenop het gras in de wagen legt.

Er is één zwak punt: de versgrasrobot mag niet over de openbare weg. En daarmee is het niet de machine die het verse gras van de veldkavels helpt benutten, maar een directe concurrent van je koeien die het groene krachtvoer van de huiskavel zelf uit de wei kunnen halen. En als je goed wilt weiden draait het om het zo goed mogelijk benutten van die huiskavel voor weiden. Dus maïs maar beter verbouwen op veldkavels, zoveel mogelijk gras op de huiskavel en daar zo min mogelijk maaien. Zodat je je koeien aan het werk kunt zetten om je gras met weidegang op de allergoedkoopste manier te oogsten. Dat is niet alleen goed voor de verdienste, met meer hectares wordt weiden ook eenvoudiger.

In theorie kun je een machine als de Exos benutten om te gaan ‘maaien in dienst van het weiden’. Maar voor zomerstalvoeren heb je 100% schoon gras nodig. En logistiek gaat het ook niet werken als koeien en robot over hetzelfde kavelpad bewegen. Dus dat blijft theorie.

Ik zou maar een duidelijke keuze maken. Ga je investeren in vakmanschap om je koeien (nog meer) zelf in de wei aan het werk te zetten? Of doe je een grote investering voor nog een vernuftig apparaat op je erf? Mijn keuze begrijp je al, maar ik heet dan ook Weideman.

Wel goed om in het achterhoofd te houden dat er voor weidegang nog wat innovaties in de pijplijn zitten. In het buitenland werken ze al met draadloze afrastering: koeien krijgen vanuit een halsband geluidssignalen als ze de grens naderen en uiteindelijk een schokje, waardoor ze weten waar ze mogen lopen. Dan ga je ‘draadjes verplaatsen’ met een app op je telefoon. Als we dan ook nog via activiteitenmeters aan de koe, of sensoren in de wei meten hoeveel gras een koe vreet, kunnen we de voeding in de wei nog strakker sturen dan op stal. Daar liggen volop kansen. Ook voor Lely!

We spreken elkaar,

de Weideman Def