Skip to main content

De Weideman: Welke ambitie heb jij voor weidegang in 2023?

Wat is het een feest om door Nederland te rijden. Het lijkt wel voorjaar met al dat groene gras! En er lopen veel van die mooie koppels koeien buiten. Heel goed, want de beste optie om het herfstgras te benutten is het de koeien zelf, met weidegang, te laten oogsten. Het gras profiteert van vocht en is ruim voorzien van mineralen die in de zomer niet werden benut. Wie weet wordt dit wel weer zo’n jaar dat sommige melkveehouders hun koeien tot de kerst in de wei kunnen houden.

Het is tegelijk een goed moment in het jaar om achterom te kijken naar dit weideseizoen. Als je dat nu doet heb je nog scherp voor ogen wat echt goed liep en wat in het voorjaar, in de zomer en het najaar nog beter kan. Misschien komt dat bij jou vanzelf weer boven als je mijmerend door de weilanden gaat lopen. Heel handig is een goed bijgehouden graslandkalender. Die geeft een mooi beeld hoe het dit jaar gelopen is. Je vrouw, eventueel vader of medewerker weten ook nog wel hoe het ging en kunnen je herinneringen aanvullen.

Heb je wat verbeterpunten op een rij, dan kun je meteen formuleren welke stap je wilt zetten met weidegang in 2023. Hoeveel kilo gras wil jij volgend jaar goedkoop oogsten door je koeien het zelf te laten ophalen? Of zet je in op een betere eiwitbenutting en wil je in het weideseizoen van 2023 (nog) sterker gaan sturen op een laag ureumgetal? Of wil je gewoon dat weiden voor jouw en je koeien leuker wordt, zodat het gewoon lekker loopt en ze niet bij de eerste spetter regen naar de stal rennen of in een hoek staan te jengelen? Misschien ook een wens: weiden met minder last van droogte en hitte, gezien de ervaringen in de afgelopen zomer.

En kijk daarbij ook naar het weiden van je jongvee. Laat je die allemaal voldoende ervaring opdoen om uit te groeien tot een vlot grazende vaars met weidediploma?

En als het dan echt begint te kriebelen en je de ambitie krijgt om volgend jaar een grote stap te zetten om scherper te sturen en vooruit te denken in beweiding….geef je dan op voor ‘Grip op Gras’. Je vindt dit project op de website van Stichting Weidegang. Dan krijg je een afspraak met een WeideCoach, die met jou de ambities concreet maakt. Daarna maak je een plan hoe je op jouw bedrijf kunt invullen. In een studiegroep kijk je hoe anderen dat aanpakken en hou je elkaar scherp om echt flinke stappen te zetten om meer gras rechtstreeks om te zetten in melk.  

Succes met de evaluatie en wellicht ontmoeten we elkaar volgend jaar!

We spreken elkaar, De Weideman

de Weideman Def