Column De Weideman: Goed boeren zonder fratsen

Economen van Wageningen hebben de duurzaamste 25% van de melkveehouders onder de loupe genomen. Ze blijken het niet alleen op diergezondheid, mineralenefficiëntie, uitstoot van broeikasgassen en agrarisch natuurbeheer beter te doen. Ze hebben daarbij ook nog een lagere kostprijs. En ze weiden langer, namelijk 171 dagen in plaats van 114 dagen. Het voormalige LEI ziet alle reden om ‘de mechanismen die hier achter schuil gaan’ verder te analyseren.
Als Weideman heb ik alvast suggesties. Ik vermoed zomaar dat deze bedrijven vroeg starten met weidegang en daarom alle voordelen van smakelijk voorjaarsgras meepakken. Ik noem dat groen krachtvoer, dat de koeien ook nog zelf uit de weide halen. De voederwaarde gaat gewoon achteruit als je het in een sleufsilo laat fermenteren en zodoende allerlei micro-organismen van de voedingsstoffen laat mee snoepen.

Maar deze bedrijven doen het dus over de héle linie beter. Het LEI zegt daarover dat deze melkveehouders het management beter in de vingers hebben. Het is een accentverschil maar ik zou het toch eerder zoeken in vakmanschap: het fingerspitzengefühl bij bodem, gras en koeien. Management met kengetallen is interessant en nuttig. Maar uiteindelijk wordt het geld in het weiland en in de stal verdiend door het daar, zonder al te veel fratsen, gewoon goed te doen.

Het LEI wil ook naar leerstijlen kijken. Mij interesseert daarin vooral hoe melkveehouders besluiten nemen. Heel concreet: laten ze zich niet opnaaien door de buurman en de adviseurs die wat te verkopen hebben. Om met de buurman te beginnen: koopt die melkveehouder een trekker en bouwt hij een stal als de buurman het ook doet? Of stuurt hij op eigen bedrijfsdoelen en bedrijfsontwikkeling? Bij de adviseurs die ook wat verkopen springen de veevoerjongens in het oog. Gaat de motivatie van de slogan ‘Yes, meer melk in de tank’ ook niet een beetje samen op met ‘Yes, we hebben meer voer verkocht’? Mijn vooronderstelling is dat boeren die zelfstandig besluiten nemen, ondersteund door een onafhankelijke adviseur, het beter doen.

Blijft de vraag over hoe we meer melkveehouders kunnen laten doen wat deze 25% al doen. Het is prachtig, dat we in Nederland allerlei monitoringssystemen hebben om zaken echt goed te meten. Maar om stappen te zetten moeten we nu meer aandacht krijgen voor de middelen om onze duurzaamheidsdoelen te realiseren. Door het vakmanschap te versterken en eenvoudige oplossingen aan te dragen die werken. Het komt uit mijn eigen straatje, maar Nieuw Nederlands Weiden is daarvan wat mij betreft een mooi voorbeeld!

We spreken elkaar,

de Weideman Def

 

logo zuivelnl

De Weideman wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL