Time-out voor demonstratiebedrijven Nieuw Nederlands Weiden

Twee demonstratiebedrijven van Nieuw Nederlands Weiden hebben de koeien tijdelijk op stal vanwege een tekort aan gras in het land. Door de aanhoudende droogte is de groei van het gras volledig tot stilstand gekomen. Met Nieuw Nederlands Weiden is de stap om koeien tijdelijk op stal te zetten makkelijker te maken dan met andere beweidingssystemen: Wanneer er na de droogte weer voldoende gras in de wei staat (8-12 cm) kun je namelijk simpelweg opnieuw starten zonder groeitrappen te hoeven maaien.

De demonstratiebedrijven van Andre de Groot uit Laren (Gelderland) en mts. Verburg-de Pater uit Zwammerdam (Zuid Holland) hebben vanwege de droogte een time-out genomen met weiden. De andere vier demonstratiebedrijven kunnen (nog) wel beweiden omdat zij op andere grondsoorten zitten, kunnen beregenen of de mogelijkheid hadden deze ronde met meer percelen in het beweidingsplatform te starten door een grotere huiskavel. Bert Philipsen, de begeleider van drie van de zes demonstratiebedrijven, heeft Andre de Groot en Jan Henk Verburg geadviseerd de koeien tijdelijk op te stallen omdat als er geen gras staat de koeien eigenlijk niks te zoeken hebben in het weiland. “Er valt niks te grazen, de koeien versmeren en vertrappen het gras alleen maar. Daarbij is het gras, vanwege de droogte, toch al kwetsbaar en voorkom je extra schade. Door nu te stoppen komt groei weer sneller op gang als het gaat regenen en kunnen de koeien snel weer grazen”. Door een vroege start hebben de bedrijven dit jaar de koeien al circa 100 dagen geweid.

Nieuw Nederlands Weiden is een oplossing voor melkveehouders die meer vers gras willen omzetten in melk maar niet veel tijd willen besteden aan weiden. Met Nieuw Nederlands Weiden kun je een hogere vers grasopname met een goede melkproductie combineren. Het systeem is overzichtelijk voor zowel de melkveehouder als koe omdat voor beiden, elke dag, duidelijk is waar ze aan toe zijn. Op de demonstratiebedrijven kunnen groepen melkveehouders en erfbetreders zich laten informeren over de praktische aspecten van dit nieuwe beweidingsconcept en met eigen ogen zien hoe je, ook onder wisselende omstandigheden, eenvoudig goed kan weiden.