Kennisbank

Robot & Weiden

Robotmelken combineren met weidegang: het kan! Stichting Weidegang heeft samen met o.a. robotfabrikanten en Wageningen UR systemen ontwikkeld om robotmelken goed te kunnen combineren met weidegang.

Kansen benutten met deelweidegang

In de brochure Kansen benutten met deelweidegang zijn de mogelijkheden voor deelweidegang op een rij gezet. Hierin staat omschreven:

  • met welke diergroep(en) je de eis om, ten minste een kwart van je rundvee 120 dagen te weiden, in kunt vullen.
  • hoe je het meest profiteert van de voordelen en hoe je de mogelijke nadelen tot een minimum beperkt.
  • adviezen omtrent het praktisch en overzichtelijk invullen van weidegang.
Vraag de brochure aan

Dynamisch Weiden

Beweiden is geen kunst, maar is te leren! In Dynamisch Weiden zijn nieuwe bedrijfssystemen om te kunnen weiden bij wisselende omstandigheden ontwikkeld. Vanuit Koe & Wij is er een richtlijn voor het schatten van de droge stofopbrengst van grasland ontwikkeld. Bekijk de project-website van Wageningen UR Livestock Research

Economisch weiden

Wat is het economisch rendement van weidegang op moderne melkveebedrijven die verder opschalen, automatisch melken en werken met personeel? En hoe kan je het rendement uit gras en weidegang verder verhogen? Wageningen Livestock Research zocht dit, in samenwerking met een groot aantal partijen, eens tot op de bodem uit. Bekijk de project-website van Wageningen UR Livestock Research.

Dossier weidegang - Wageningen UR

Veel informatie over weidegang is bijeengebracht door Wageningen UR Livestock Research. Er is een dossier Weidegang, waar je kunt grasduinen in publicaties, onderzoeksrapportages, tools en nieuws over weidegang, en er is een Youtube-kanaal met filmpjes over weidegang.

Dossier Beweiding - Groen Kennisnet

Het dossier Beweiding op Groen Kennisnet brengt basiskennis over weidegang bij elkaar. Hier is alles handig ingedeeld in 19 “rapportvakken”; onderdelen die een vakbewaam beweider moet beheersen. Ook hier wordt verwezen naar handige tools.  

Opstallen of weiden?

Over de keuze tussen opstallen en weiden heeft het project Koe & Wij ons veel geleerd. De Handleiding Weiden of Opstallen: helpt u bij de keuze tussen weiden of opstallen. Naast deze handleiding zijn er diverse tools ontwikkeld die u kunnen ondersteunen bij de overweging.
  • Economische checklist: bereken het totale voordeel of nadeel van beweiden in euro’s per bedrijf per jaar.
  • Beweidingswijzer: bereken wat de gevolgen zijn van een wijziging in beweidingsysteem voor economie, arbeid en mestafzet op uw bedrijf
  • Economisch weiden: Pol, A. van den , Philipsen, A.P. , Haan, M.H.A. de (2013)
  • Arbeidschecklist: bekijk verschillende onderdelen en begroot waar u meer of minder arbeid heeft bij opstallen in plaats van weidegang
  • Rapport “Arbeid bij verschillende graslandgebruikssystemen”: een modelmatige benadering van verschillende systemen (Michel de Haan)
  • Typering veehouder geeft inzicht: beschrijving van vier typen melkveehouders en hun persoonlijke motivatie voor weidegang
  • Columns Koegeluiden 2007 - columnreeks waarin ‘De Koe’ in gesprek ging met een aantal bekende mensen binnen of buiten de sector over de afweging weiden of opstallen van/voor koeien. Speciale aandacht ging uit naar de maatschappelijke afweging.