Skip to main content

Brochure: Robot & Weiden

Robotmelken combineren met weidegang: het kan! Stichting Weidegang heeft samen met o.a. robotfabrikanten en Wageningen UR systemen ontwikkeld om robotmelken goed te kunnen combineren met weidegang.

Tips voor het combineren van robotmelken met weidegang:

  • Gebruik het natuurlijke gedrag van de koe om haar zelf tussen stal, robot en wei te laten lopen: ze komt in beweging voor weidegras en bijvoeding. Ze is een kuddedier en houdt van regelmaat. 
  • Zorg dat dieren zo min mogelijk obstakels tegenkomen, elkaar goed kunnen passeren en ook ranglagere koeien de route af kunnen leggen.
  • Leer jezelf en je koeien weiden.
  • Houd bij de planning van werkzaamheden rekening met waar het merendeel van je koeien op dat moment is.
  • Benut de mogelijkheden die de AMS techniek biedt om een systeem in te richten dat voor jou gaat werken. 

Je kunt de brochure hier downloaden.