Skip to main content

De Weideman: Experimenteren met kruiden

Kruiden zijn hot sinds kruidenrijk gras onderdeel is van de programma’s voor duurzame melkstromen. En nu nog meer omdat het ook in de Ecoregelingen punten oplevert. Steeds meer veehouders ontdekken gaandeweg de voordelen van kruidenrijk gras. Vooral omdat we droge zomers hebben gehad, waarin de klavers en kruiden overduidelijk beter bleven doorgroeien. Ze blijven langer groen en productief als het tegenzit met de vochtvoorziening. En de vlinderbloemige klavers halen zelf stikstof uit de lucht waardoor er wat valt te besparen op de kosten voor kunstmest.

Onder optimale omstandigheden, met voldoende vocht en een ruime bemesting, leveren percelen met de echte productieve grassen als Engels Raaigras, altijd nog de hoogste opbrengsten. En als je daarbij intensief maait en/of weidt, is Engels Raaigras ook nog goed in het onderdrukken van onkruiden. Bij droogte is die kracht weg en krijgt kweek zijn kans om uit te breiden en te domineren.

De keerzijde van die concurrentiekracht van productieve grassen is dat ze niet alleen de onkruiden goed wegconcurreren, maar ook de meer gewenste kruiden. Wil je aan de slag met kruiden maak dan ook eerst ruimte voor je dure zaad. Het liefst door het perceel opnieuw in zaaien in een stikstofarme stoppel. Wil je toch doorzaaien proberen doe het dan in het najaar en geef eerst met de wiedeg het gras een optater.  

Daarna is het de kunst om de kruiden er ook zo lang mogelijk in te houden. Dat vergt aandacht en aangepast beheer. Een wat lagere bemesting én de kruiden een keer laten uitbloeien door later te maaien zijn in de belangrijke adviezen. Dan kunnen de kruiden zaad maken en verspreiden. Ga op een kruidenrijk perceel niet op standweiden want dan druk je kruiden heel snel weg. Maar eerlijk is eerlijk: we weten nog niet precies hoe je je kruiden kunt verwennen zodat ze genoeg concurrentiekracht krijgen om in het perceel blijven. Ook omdat grondsoort en de omstandigheden een rol spelen.

Geniet er vooral van als je kruidenrijke gras er goed bijstaat en de koeien het vreten en er melk van geven. We gaan er mee aan de slag en met elkaar nieuwe wegen vinden! Dat gaat het mooist als we er met zijn allen wat mee gaan experimenteren en die ervaringen uitwisselen met vrienden en buren. Er is ook onderzoek gaande en daar komen vast nieuwe inzichten uit. Maar jullie ervaringen vind ik op dit moment het belangrijkst ook om aan de onderzoekers de goede vragen voor te leggen vanuit jullie ervaringen vanuit de praktijk.

We spreken elkaar,
  de Weideman Def