Skip to main content

De Weideman: Jongvee weiden was nog nooit zo eenvoudig

Je hebt nog maar net de koeien naar buiten, begin ik over jongvee. Ik ben namelijk enthousiast over een heldere vuistregel: zodra je de eerste snede binnen hebt – jongvee naar buiten. Onthou dat, want het is goed om er een plan voor te hebben. En het mooie is, die plannen liggen al grotendeels voor je klaar bij Stichting Weidegang. Je hoeft alleen nog maar te kiezen uit één van de drie uitgewerkte strategieën op: www.stichtingweidegang.nl/jongvee. Die helpen je om het zo te organiseren, dat alle dieren ook daadwerkelijk weidegang-ervaring hebben opgedaan voordat ze afkalven.  

Wil je goede graaskoeien in de wei hebben, dan moeten ze in hun jonge jaren de basisschool voor weidegang doorlopen. Zo leren ze wat gras is en schrikdraad en doen ze mooi wat immuniteit op tegen wormbesmettingen. Jongvee in de wei krijgt voldoende beweging en vitamine D en dat is beide belangrijk voor een goede skelet- en spierontwikkeling.

In het eerste jaar draait het vooral om het opdoen van immuniteit tegen longwormen en maagdarmwormen en de brochure vertelt je precies hoe je dat kunt aanpakken. Het voelt altijd wat tegenstrijdig om jonge en brandschone toekomstdieren bewust te weiden op een perceel waar vorig jaar of dit voorjaar de koeien liepen. Zo doen ze een lichte besmetting op om het immuunsysteem te trainen. Als je ze dichtbij huis hebt, kun je goed in de gaten houden of ze goed groeien. Let op ze gaan hoesten en je laat een keer mest onderzoeken op wormeitjes. Dan gebruik je pas ontwormingsmiddelen als het echt nodig is.  

Met de pinken kun je vervolgens meer kanten uit, want die hebben als het goed is in hun eerste jaar al immuniteit opgedaan. Percelen verder weg en allerlei soorten gras zijn goed. Je kunt ze achter de koeien aan weiden, in een natuurgebied of een veldkavel en aan het eind van het jaar benutten ze nog mooi een portie herfstgras.

Ga jij voor gemak, of voor de meest uitgebreide graastraining? Doe je het jongvee maar één keer naar buiten, of heb je ruimte voor verschillende groepen? Aan jou de keus. Maar mijn advies is helder: maak een plan en ga je jongvee heel serieus weiden. Doe het met structuur en download die brochure die voor je klaarstaat. Want goed weiden begint bij jongvee. Succes!


  We spreken elkaar,
 de
Weideman Def