Skip to main content

De Weideman: Graslandgebruikskalender: de planning tool van 2023

Ik kom midden in de storm waar de melkveehouderij inzit met een pleidooi om een oud en bekend instrument af te stoffen. Sterker nog, het is een houvast in onzekere tijden. Waar heb ik het over? De graslandgebruikskalender. Nu graslandmanagement nog belangrijker wordt, is dat ding aan de muur weer helemaal van deze tijd.

Ik hoef al die onderwerpen van ‘nieuw beleid’ die samen als een stortvloed op je afkomen niet pijnlijk op te gaan sommen. Het enige zekere bij dit alles is dat de kosten voor kunstmest, energie en krachtvoer hoog blijven. Gelukkig wordt er op dit moment een super melkprijs uitbetaald.

Voorspellen is hachelijk. Maar voor graslandmanagement durf ik wel een gouden toekomst te voorspellen. Er is nog veel ruimte om met vakmanschap met minder inputs evenveel of zelfs meer gras van je land te halen. Daarmee bespaar je niet alleen kosten, hopelijk kunnen we met dit soort managementmaatregelen ook een stuk krimp van de veestapel voorkomen. En natuurlijk kan je dat gras het beste vers, als groen krachtvoer, aan je koeien geven. Met weiden doe je dit ook nog zonder een liter dieselolie te verstoken! Tot slot hoef je geen glazen bol te hebben om in te zien dat we steeds minder goed kunnen bijsturen in situaties met te veel of te weinig water. Vakmanschap wordt daarom de sleutel om met de grillen van de natuur om te gaan.

De gouwe ouwe graslandgebruikskalender is daarom wat mij betreft weer helemaal van deze tijd. Met de kalender heb jij, maar ook je adviseurs, in één oogopslag zicht op het graslandgebruik op al je percelen. Daarnaast dwing je jezelf om vooruit te denken. Op welke percelen ga je weiden en maaien en hoe stem je hier de bemesting op af? Als je aan Nieuw Nederlands Weiden doet is dat een koud kunstje. Voorbeelden voor alle grondsoorten en intensiteiten vind je op https://edepot.wur.nl/521002.

En natuurlijk gaat het weer ook in 2023 weer roet in het eten gooien, maar als je goed vooruitkijkt heb je overzicht en ken je de alternatieven om daar desnoods van af te wijken. Werk je graslandgebruikskalender wel steeds bij. Aan het eind van het jaar heb je dan een prachtig overzicht om je graslandmanagement te evalueren en er lessen uit te trekken om het in 2024 nog beter te doen.

Het mooie van de graslandgebruikskalender is dat je er geen Euro in hoeft te investeren. Hij is bij alle grote voerjongens gratis op te vragen. Ik weet natuurlijk dat het wel discipline vraagt om hem bij te houden. Maar daar krijg je véél voor terug. Succes!

We spreken elkaar,

de Weideman Def