Skip to main content

De Weideman: De favoriete werktijden van de koe

Je kent mijn opvatting dat je koeien goed aan het werk moeten zijn in de wei. Met de kop omlaag om gras te vreten en daar efficiënt melk van te maken. Met de huidige prijzen voor eiwitrijk krachtvoer is dat extra aantrekkelijk!

Aan jouw als melkveehouder de taak om te zorgen voor aantrekkelijke werkomstandigheden voor je koeien! Dat doe je met een beweidingssysteem waarmee ze elke dag weer smakelijk gras voor de bek hebben. En met ruime kavelpaden met weinig haakse bochten, waarover ze op hun gemakkie naar de wei sukkelen. Bijvoeding waarvan de samenstelling is afgestemd op het gras uit de wei en die op het goede tijdstip wordt verstrekt. En dan is er nog een vierde knop waar je aan kunt draaien: aantrekkelijke werktijden voor je koeien. Koeien grazen van nature het liefst in de uren voor zonsondergang en in de ochtend na zonsopgang. Daarna volgen pas de uren midden op de dag en het minst favoriet is de nacht, dan grazen koeien niet veel.

Die aantrekkelijke werktijden zijn op robotbedrijven nog extra van belang. Dan is het de kunst de boel zo in te richten dat de koeien graag naar de wei gaan, maar ook op het idee komen om weer naar de stal te gaan. Robotmelken helpt jou van vaste melktijden af en geeft je de kans om je koeien te laten grazen op hun ideale werktijden. Met een weidepoort kun je de staltoegang ook nog eens eenvoudig programmeren. Terwijl jij aan het eind van de middag aan de koffie zit en ’s morgens als jij je nog een keer omdraait, gaat de poort open en wandelen de koeien naar het aantrekkelijke grasaanbod dat je daar voor ze hebt geregeld.   

Mijn advies: kijk vanuit dit perspectief nog eens kritisch naar je 24-uurs planning. Weidt jij je koeien op hun favoriete graastijden of is het patroon uit je melkstalverleden nog altijd de basis? Stem daarbij je voertijdstip ook goed af op de weidemomenten. Door je koeien aan het  eind van een weideblok te voeren lok je ze naar binnen. En een voergoot die leeg is op die weidemomenten wijst ze de weg naar de wei!

We spreken elkaar, De Weideman     

de Weideman Def