De Weideman: Eerste snede binnen? jongvee naar buiten

Koeien die tevreden grazen, lekker in hun ritme zitten en de bek in het gras houden, zelfs bij regen…. Vaak is dat (mede) het resultaat van opvoeding, training en ervaring in de jonge jaren als kalf en pink! Mijn vuistregel is dat het jongvee minstens 200 dagen buiten ervaring moet opdoen voor een weidediploma. Zo leren ze wat gras vreten is, wat een stroomdraad en een sloot is en dat je water haalt bij een drinkbak. En niet onbelangrijk: ze bouwen tegelijk weerstand op tegen maag/darmwormen en longwormen. Beweging is sowieso goed voor ze.

Als je straks de eerste snede binnen hebt, is er volop ruimte om jongvee te weiden. Laat ze wel eerst even een lichte besmetting doormaken op land waar al koeien hebben gelopen. Daarna kunnen ze door op het etgroen. Kalveren vanaf zes maanden leeftijd kunnen in de zomer prima buiten lopen, mits je ze maar voor 1 september weer binnenhaalt. Zorg wel voor goed gras en een beetje krachtvoer, zodat ze lekker doorgroeien!

Pinken laat je ook eerst een lichte besmetting doormaken op beweid land, voor je ze verder weid op etgroen. Ze kunnen tot ver in het najaar buiten lopen. Zijn ze eerder, als eenjarige buiten geweest, dan is weiden achter de koeien aan ook een optie. Zowel bij kalveren als pinken hoef je niet preventief te ontwormen. Het is voldoende om ze in de gaten te houden en als vinger aan de pols een keer een mestmonster te laten onderzoeken door je dierenarts. Doe dat vooral ook bij het opstallen. De uitslag maakt duidelijk of behandeling nodig is.  

Het is goed om een beetje te plannen, zodat je het jongvee goed omweid. Pinken hou je gezond als je ze één week tot anderhalve week op een perceel hebt. Schaar telkens in op een ruime weidesnede: 1600 tot 2000 kg drogestof. De graskwaliteit mag iets minder zijn dan voor de koeien, maar gebruik ze ook weer niet als weidebloter. Reken op één hectare voor 25 tot 30 dieren. Die kunnen dan vlot negen kg drogestof uit gras opnemen.
Kalveren kun je tweewekelijks omweiden. Met 25 tot 30 kalveren op een hectare kunnen ze zo’n vier kg drogestof uit vers gras opnemen. Schaar ze in bij een lichte weidesnede, zeg 1200 tot 1700 kg drogestof.

Investeer in een basisschoolopleiding weidegang voor je jongvee. Daar heb je een koeienleven lang plezier van!


We spreken elkaar, De Weideman

 de Weideman Def