Skip to main content

De Weideman: Wereld te winnen met onderzoek

Dat was nog eens mooi nieuws uit Wageningen: met weidegang en goed graslandmanagement valt de hoeveelheid methaan die koeien uit ademen flink te verlagen! Methaan is een sterk broeikasgas: het effect van een kg methaan is 25 keer meer dan een kg CO2, en dus telt het zwaar mee in de klimaat-voetafdruk van zuivel.

Met speciale apparatuur voor ademanalyse hebben ze op Dairy Campus de uitstoot van individuele koeien kunnen meten. Koeien die het gras zelf uit de wei halen, blijken dan 10 tot 30 procent minder methaan uit te ademen dan koeien die kuilvoer krijgen. Vers maaien en voeren op stal geeft een vermindering van 0 tot 20 procent.

Behalve de manier waarop je het gras aanbiedt, speelt ook nog de lengte en kwaliteit van het gras een rol. Weiden op voorjaarsgras is bijvoorbeeld gunstiger dan zomer- of najaarsgras.

Oke, het is geen complete verrassing dat vers gras minder methaanuitstoot met zich meebrengt. Er zitten nu eenmaal meer suikers en minder ruwe celstof in dan in kuilgras. Tijdens de conservering snoepen micro-organismen mee van de suikers en eiwitten in het gewas.

Maar dat weiden hierin beter scoort dan zomerstalvoeren is een onverwachte uitkomst. En het methaan-effect van weiden is groter dan je theoretisch zou verwachten op basis van de samenstelling van vers gras. Kortom, hier heeft het onderzoek nieuwe inzichten bovengehaald, met haakjes om nog eens wat dieper te kijken. Bijvoorbeeld naar de vraag of kruiden een positief effect hebben en wat daar het verschil is tussen weiden, vers gevoerd of ingekuild.

Dit onderzoek laat weer eens mooi zien dat er nog een wereld te ontdekken valt. Helemaal als je naar bodem, gras en grazen kijkt, omdat we daar de afgelopen tientallen jaren veel te weinig onderzoek naar hebben gedaan. Het is kennis die we keihard nodig hebben om de bodem-ruwvoer-koe-mestkringloop verder te sluiten.

Als we bijvoorbeeld beter weten hoe micro-organismen in de bodem en de pens met ons gras en koeien samenwerken kunnen we preciezer met (kunst)mest en krachtvoer sturen. En dat is niet alleen behulpzaam om duurzaamheidsdoelen te halen. Gezien de hoge prijzen voor kunstmest en soja, is het ook goed voor je portemonnee.   

We spreken elkaar,

de Weideman Def