De Weideman: Ècht weiden bij de robot

Pas je weidegang toe bij de melkrobot, dan is het zaak ervoor te zorgen dat de koeien niet in de stal blijven lummelen, maar ècht grazen. Anders is je weidepremie in gevaar. Dus hup die wei in en met de kop omlaag gras vreten. Nou is dat goed te doen, maar het vraagt wat extra aandacht. Zoek het niet in dwang met hekken, maar leer de kunst van het verleiden. Daarvoor moet je in de huid van de koe kruipen. Wat maakt dat koeien met plezier de deur uit gaan om het groene krachtvoer zelf op te halen?

Lekker smakelijk gras, dat vers en onbesmeurd, dagelijks wordt opgediend, daar komen ze voor in beweging. Dat kun je op verschillende manieren doen, maar Nieuw Nederlands Weiden is het eenvoudigst. Daarbij laat je de koeien over vijf percelen roteren, zodat ze dagelijks de nieuw aangegroeide puntjes naar binnen smikkelen. Als je vroeg in het voorjaar begint, dan is het snoepgoed voor koeien, waar ze van pure blijdschap een litertje meer van geven.

Je stimuleert ze nog wat meer de goede kant op, door ervoor te zorgen dat de voergang echt leeg is, één tot twee uur voor ze naar buiten mogen. Hou vaste tijden aan, dan gaan de gewoontedieren er helemaal aan wennen om de gang naar de wei te maken.  Uiteraard stem je de instellingen van de weidepoort daar ook op af.

En dan is de route van stal naar wei nog van belang. Geen haakse bochten en andere hindernissen mogen erin zitten. Het liefst drie meter breed om makkelijk te passeren. Een ruime ‘hangplek’ bij de stal is fijn om met vriendinnen te verzamelen en als kuddedieren samen op te lopen.

Het gaat nog meer vanzelf als het jongvee ook weidegang-ervaring opdoet. Een training van zo’n 200 weidedagen is ideaal om in weer en wind te leren grazen en de nodige immuniteit op te bouwen.
Daar heb je veel plezier van als ze aan de melk komen.

Tenslotte de lastigste tip: alle koeien kunnen het leren, maar ze hebben er wat tijd voor nodig, om de goede gewoonten te laten inslijten. En dus moet je doorbijten, volhouden, niet aan gezeur toegeven!

Succes!

We spreken elkaar,

de Weideman Def