De Weideman: Graaskoeien fokken

Graaskoeien fokken

Jullie weten hoe ik erin sta: de beste manier om gras in melk om te zetten is door het rechtstreeks te doen en de koe het zelf uit de wei te laten halen. Dat scheelt bewerkingskosten en weidegras is superieur aan kuilgras, omdat er geen micro-organismen meesnoepen van Vemmen en eiwit. Daar heb je natuurlijk wel koeien voor nodig die dit werk graag voor je doen. Koeien die altijd met de kop naar beneden staan om zo veel mogelijk gras voor je te oogsten.

Fokken we die koeien in Nederland? In de CRV-brochure met stierenaanbod staan mooie foto’s van koeien met de kop in het gras. En toch maak ik me zorgen of de fokkerij wel voldoende rekening houdt met (aanleg voor) graasgedrag van koeien.

Recent stelden Wageningse onderzoekers vast dat er onderling grote verschillen zijn in de hoeveelheid gras die koeien in de wei opnemen. En uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat er nauwelijks een relatie zit tussen de voeropname die je in de stal meet en de grasopname in de wei. De ene koe is blijkbaar een fanatieke grazer en de andere is wat luier en krijgt zijn voer liever aan de voergang op een presenteerblaadje aangereikt.

In die verschillen zie ik een kans om in de fokkerij op fanatieke grazers te gaan selecteren. Maar zulke graaskoeien pikken we er dus niet uit door alleen de voeropname in de stal te meten. Sterker nog: lopen we niet het risico om met luie koeien te eindigen als we in de fokkerij eenzijdig inzetten op voerefficiëntie, die we alleen binnen meten? Daar moeten we wat mij betreft eens serieus naar kijken. Fanatiek grazende koeien zijn des te belangrijker als het toenemende aantal robotbedrijven het verse gras ook optimaal wil benutten. Want bij automatisch melken hebben de koeien alle keuzevrijheid tussen gras in de wei, of ruwvoer op stal.

Wellicht moeten we ook maar kijken of we de berekening voor voerefficiëntie kunnen verbeteren. Die wordt nu berekend door te kijken hoeveel melk een koe uit één kilo drogestof kan produceren. Koeien met een groot aandeel ruwvoer in het rantsoen worden daardoor op achterstand gezet omdat een kilo kuil nu eenmaal minder voedingsstoffen bevat dat een kilo krachtvoer.

Kortom ik zie kansen om de fokwaarde voor voerefficiëntie te verbeteren en zo koeien te fokken die ons helpen zo veel mogelijk gras rechtstreeks om te zetten in melk!

We spreken elkaar,

de Weideman Def