De Weideman: Bemesting en bijvangst

Ga d’r maar aan staan. Flink minder stikstof verliezen naar lucht en bodem. Het zou fijn zijn als er wegen zijn om dat voor elkaar te boksen zonder in te leveren op productie. Dan wordt het dus de kunst om minder stikstof aan te voeren in voer en kunstmest en daarbij de melkproductie op peil te houden. Als dat lukt zonder investeringen in technieken als luchtwassers en roostervloeren met vernuftige klepjes, kán het goed zijn voor de portemonnee.

Knoppen om aan te draaien zijn te vinden in de kringloop bodem – ruwvoer – koe – mest, dat is mijn leidraad. Er is onder meer winst te pakken door de bemesting van je weidegras nog meer af te stemmen op de samenstelling van het gras en het rantsoen voor je koeien.

Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Er is nu een eenvoudige handleiding voor bemesting met drijfmest en kunstmest bij weidegang volgens het concept Nieuw Nederlands Weiden. Dat is dus niet alleen meer heel simpel weiden volgens een uitgewerkt concept. Ook de bemesting is door de Stichting Weidegang en de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen al compleet voor je uitgedokterd! Op de site www.stichtingweidegang.nl/nieuwnederlandsweiden vind je een graslandgebruikskalender voor elke grondsoort en huiskavel.

Mijn advies: zoek de graslandgebruikskalender voor je grondsoort en situatie op, maak er een printje van en hang het op je prikbord. Als je de handleiding volgt, eten je koeien altijd van een schoon bord. Je bemest je beweidingsplatform vier tot zes weken voor de start van het weideseizoen en daarna alleen maar als je koeien van het platform uitschaart. De kunstmestgiften gaan in het beweidingsseizoen in stappen omlaag, waarmee je optimaal inspeelt op de nawerking van drijfmest en weidemest. Door de kunstmest op het beweidingsplatform in kleine porties te geven, blijft je eiwitgehalte in het weidegras en daarmee ook het ureumgetal mooi stabiel.

Kortom, een spoorboekje voor optimale bemesting van je weidegras. Het gras is smakelijk en blijft aan de groei met voederwaardes die optimaal benutbaar zijn in het rantsoen van je koeien. Zo kunnen zij doen waar ze erg goed in zijn: vers gras omzetten in melk. Ongemerkt krijgt je mineralenefficiëntie een boost. Welkome bijvangst….

We spreken elkaar,

de Weideman Def