De Weideman: Samen sterk

Met de koeien in de wei hebben we het met zijn allen mooi geflikt: de trend is gekeerd. Tot enkele jaren geleden stonden de kranten regelmatig vol met onheilspellende cijfers over het dalende aantal koeien in de wei. Maar nu juicht de pers bij vrolijke plaatjes van dansende koeien. Ze zijn hèt symbool geworden van het voorjaar. We horen geen gezeur meer over verplichtende regelgeving op dit terrein. In de sector zelf is het gekissebis verstomd en hebben we het meer en meer over een gezamenlijke passie: met vakmanschap gras omzetten in melk. Al met al een prestatie van formaat!

Het is toch niet zo’n gekke gedachte om te vragen of we het stikstofdrama ook op een vergelijkbare manier om kunnen buigen? Dat we ook daar een route vinden waarmee we het gedoe over cijfers achter ons laten en elkaar als melkveehouders niet meer voor rotte vis uitmaken. Misschien door het te zoeken in de kracht van het vakmanschap om de kringloop van bodem-ruwvoer-koe-mest verder te sluiten? En dat, niet onbelangrijk, met regels die uitdagend mogen zijn, maar wèl aansluiten bij onze bedrijfsvoering?

Als ik er technisch naar kijk is het antwoord wat mij betreft volmondig ja. Met minder stikstof in het rantsoen, mest aanlengen met water voor een betere benutting en meer weidegang, valt nog heel wat stikstof te besparen. En zolang het niet leidt tot hoge investeringen in beton en staal, hoeven de kosten niet uit de hand te lopen.

De grote vraag is dan, hoe we dit organiseren. Dat gaat niet zonder een overheid die ons behalve kaders, ook ruimte geeft en ketenpartijen die ons daarbij helpen. Een fijne les van het weidegangsucces is dat het belangrijk is om je te ontworstelen aan de wurggreep van verwijtende teksten over het grote gelijk van de één of de ander. En daarmee bedoel ik niet, dat je niet meer met de vuist op tafel zou mogen slaan, of desnoods nog maar eens met trekkers naar Den Haag rijden.

Nee, om gelijk te krijgen is het minstens zo belangrijk om (tegelijk) goed te luisteren naar wat je ‘tegenstander’ drijft en die ook ruimte geven om bij te draaien. We hebben het in dit land helaas niet alleen voor het zeggen. Maar we kunnen flink meesturen als we met zijn allen laten zien wat we op het gebied van stikstof reduceren in onze mars hebben. Met weidegang hebben we al laten zien hoe wij dat kunstje kunnen flikken! 

We spreken elkaar,

  de Weideman Def