De Weideman: Nieuwe ronde, nieuwe kansen

 

7 juni 2013


Nieuwe ronde, nieuwe kansenStempel-Def-V2

Jongens, wat een geluk. Een volle week puik inkuilweer. Het geurt hier nog heerlijk naar drogend gras. En als ik 's avonds nog even het kavelpad afloop zie ik de percelen die we begin vorige week maaiden al weer mooi groen worden. Nog even geduld tot er 1300 tot 1500 kg ds staat in het eerste perceel, want ik wil vervolgens weer zoveel mogelijk inscharen bij 1700 kg ds.

In mijn beleving stap ik dan een drempel over naar de tweede fase in het beweidingsseizoen. Goed om het even te markeren. Net als veel collega's ga ik straks dag en nacht weiden. Nog meer vers gras rechtstreeks omgezet in melk. Economisch een goede keuze! Anderen hielden het eerst op standweiden op één blok en gaan op het etgroen omweiden. En weer anderen hebben eerst de hele eerste snede gemaaid en starten nu met beweiden. Kortom: nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Komende week is hét moment om je daar op in te stellen: wat is je beweidingssysteem? Hoeveel koeien telt je koppel en hoeveel hectare heb je per dag nodig? Welke percelen gebruik je dan voor weiden en maaien en welke bemesting hoort daarbij? Een handig hulpmiddel is het 'MIJNbeweidingsplan'-format waarmee de deelnemers van dynamisch weiden ook werken. Zie het pdf-bestand bij deze mail. Betrek je adviseur er ook maar bij, dan is je communicatie met hem de komende maanden optimaal.

Mijn bijdrage aan het uitlijnen is onderstaande tabel. Die geeft voor een koppel van 100 melkkoeien aan hoeveel hectare je per dag nodig hebt, bij diverse niveaus van grasopname (meer of minder bijvoeren dus) en inschaarmomenten. Voorbeeld: bij volledig weiden is de opname gemiddeld 15 kg ds per koe per dag. Schaar je in bij 1700 kg ds dan heb je precies een hectare per dag nodig. Telt je koppel 115 koeien, dan reken je dus met 1,15 hectare. Bij 80 koeien dus 0,8 hectare.
benodigde oppervlakte  

Tenslotte nog een hartekreet: rijd bij dit schrale droge weer nog geen mest uit. Het is vragen om verbrandingsschade en onnodige ammoniakuitstoot! Wacht tot het weer gaat regenen of het perceel goed opgroent. Of rij de mest uit met veel water erbij.  

Grasgroei: op Zegveld en bij boeren van Dynamisch Weiden groeide het kortere etgroen in de week t/m 31 mei gemiddeld 63 kg drogestof per dag. De variatie is nog steeds groot, van 37 tot 100 kg ds/ha per dag. Hier en daar is het gras 'sprieterig' en moet de opbrengst met 10 of 20% naar beneden gecorrigeerd worden.

Graskwaliteit: gemiddeld 985 VEM en 195 g RE/kg ds, zo lees je op grasmonitor. Op bedrijven die 's nachts nog veel snijmaïs bijvoeren en in wat langer gras weiden kan dit leiden tot een tekort aan eiwit voor een optimale pensfermentatie. Dit gaat ten koste van de melk(eiwit)productie. Afhankelijk van melkproductie en ureumgehalte in de melk, is het daarom aan te bevelen snijmaïs aan te vullen met een kleine hoeveelheid eiwitrijk product.
Het suikergehalte is momenteel hoog, gemiddeld 155 g suikers/kg ds. Dit varieerde van 125 g tot 215 g suikers/kg ds. Bij volledig weiden dus oppassen voor pensverzuring.
 
weidesnede2
Foto links: voor een echte weidesnede van 1700 kg ds is minimaal 17-18 dagen groei nodig. Schaar niet te kort in, dat geeft een slechte grasbenutting.
Foto rechts: je kunt een holle zode repareren met doorzaaien, maar beweiding bevordert uitstoeling en werkt beter en goedkoper! Eén spruit per vierkante decimeter is vaak al voldoende.
   
 We spreken elkaar,  
de-Weideman-Def