De Weideman: Inspelen op autistische trekjes van de koe

 

31 mei 2013


Inspelen op autistische trekjes van de koe


Stempel-Def-V2
 
Dinsdagavond was collega Gerrit-Jan een tevreden mens met kuil van 45% ds onder het kleed. Eén van de drie standweiden ook gemaaid. Het tweede blok kan over 10 dagen gemaaid. Want groeitrappen, daar hoef je deze vakman niks over uit te leggen. Het derde blok is nu in gebruik voor de koeien.

Een strak systeem: drie blokken van 12,27 ha waar de koeien drie weken op weiden, dag en nacht. Graslengte 12 – 14 cm, omdat het dan beter blijft groeien. Groeit er meer of minder, dan krijgen ze binnen meer of minder maïs. Hij rekent me voor dat hij zo'n 9 kg ds maïs bijvoert en daarnaast 5 kg uit krachtvoer. Dan nemen zijn 130 melkkoeien gemiddeld dus nog 7 kg ds aan weidegras op. Een tijdlang was dat 8 kg drogestof. Beste scores...

Zeker met twee melkrobots. "Koeien zijn autisten: ze gedijen bij regelmaat", zegt Gerrit-Jan. Standweiden en alles op vaste tijden is het summum van regelmaat. Van acht tot half drie is de selectiepoort open naar de wei. 's Avonds weer van half zes tot half drie 's nachts. Hij haalt om half vijf 's middags en half zeven 's morgens de laatste koeien op. Twee keer per dag op vaste tijden schuift het Weelink voerhek op naar de maïs. "Ga ik bij regenachtig weer eerder bijvoeren, dan is de regelmaat weg. Dat gaat dan direct ten koste van de grasopname."

weideselectiepoort2
De weideselectiepoort achter de stal bij Gerrit-Jan  

Het aantal melkingen gaat door de weidegang omlaag, van 2,7 naar 2,3 per dag. De productie leidt er niet onder. "We hebben wel eens een koe die te lang niet gemolken is. Je kunt niet alles hebben. Ik zie het als koppelmanagement."

Excursiegangers klinken soms kritisch over de uren zonder bijvoeding, en het aantal melkingen. "Het is maar wat je wilt. 12.000 kg per koe en de robot stampvol benut? Of weidegang omwille van kosten en imago? Daar ligt mijn focus en het bevalt me goed."

Heeft hij nog een tip voor collega robotmelkers die na de eerste snede gaan beweiden? "Ik hoop dat je niet alles in één keer gemaaid hebt!" En: "Standweiden liever met drie dan met twee blokken, dat hou je in de tweede helft van de zomer beter vol, de weides blijven schoner."  


Tip: Standweiden kost zo'n beetje 10% grasopbrengst doordat je niet de volledige groeicapaciteit benut. Wil je meer vers gras in de koeien en grasgroei benutten dan komen bij automatisch melken ook andere beweidingssystemen in beeld. Met stripweiden of rantsoen weiden kun je ritme behouden en hoge gras benutting. Ook zijn er goede ervaringen met A- en B-weiden. Bij een A-, B-systeem kunnen de koeien via de stal/robot naar een nieuw perceel, dit houdt de koeien in beweging. Meer leren over automatisch melken en beweiding kan bij leerbedrijven zoals Gerrit-Jan Nijland in Bergentheim. Onderzoek in het kader van automatisch melken en weidegang loopt deze zomer op Dairy Campus en De Marke.  

doorgeschoten-gras2
Doorgeschoten gras: links vossestaart, rechts ruwbeemd. Bij doorgeschoten gras komt het groeipunt mee omhoog. Een goede reden om dit gras iets hoger te maaien dan de standaard 5-6 centimeter. Komt de grasstoppel erg onregelmatig tevoorschijn na het maaien, wacht dan een paar dagen met bemesten en ga eerst een keer 'voorweiden': daarmee wordt het gras 'gelijk gezet'. Het komt sneller aan de groei en je maakt zo ook nog groeitrappen.
  
 We spreken elkaar,  
de-Weideman-Def