WeideCoaches

WC groep02-800

Onze WeideCoaches geven weidegangadvies of trainen groepen van melkveehouders in de FarmWalk®. De WeideCoaches zijn speciaal hiertoe opgeleid in de Praktijkschool voor Beweiding, die is ontwikkeld door Bert Philipsen van Wageningen UR Livestock Research en René Schepers van Schepers Adviseurs.