Stichting Weidegang heeft als doel de zichtbaarheid van koeien in het Nederlandse landschap te stimuleren door weidegang te ondersteunen. De koe in de wei is een kenmerkend onderdeel van het Nederlandse landschap. Binnen de moderne melkveehouderij is het niet vanzelfsprekend om de koeien van voorjaar tot najaar in de wei te laten lopen.

 

De activiteiten van Stichting Weidegang vallen uiteen in twee taken:
- Kennis: Het versterken van vakmanschap over gras en weiden
- Borging: Het borgen van weidezuivel en de uitgifte van het Weidemelklogo


Op deze website vindt u informatie over de kennis-tak van de Stichting. Op www.weidemelk.nl vertellen we alles over Weidemelk en het Weidemelklogo. 

Jaarrapportages

 

Bestuur

Chris Kalden, (onafhankelijk voorzitter)
Werner Buck, Nederlandse Zuivel Organisatie
Wil Meulenbroeks, LTO Nederland
Bert van den Berg, Dierenbescherming
Harm Wiegersma, Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Teo Wams, Vereniging Natuurmonumenten
Jacob Willig, CONO


Clemens van der Aa, Rabobank (adviseur)
Kees-Jaap Hin (secretaris)