In de brochure Deelweidegang zijn de mogelijkheden voor deelweidegang op een rij gezet. Hierin staat omschreven:

  • met welke diergroep(en) je de eis om, ten minste een kwart van je rundvee 120 dagen te weiden, in kunt vullen.
  • hoe je het meest profiteert van de voordelen en hoe je de mogelijke nadelen tot een minimum beperkt.
  • adviezen omtrent het praktisch en overzichtelijk invullen van weidegang.