Algemeen

Opstallen of weiden01-800Handleiding Weiden of Opstallen: helpt u bij de keuze tussen weiden of opstallen.

 

 


Economie

economieEconomische checklist: bereken het totale voordeel of nadeel van beweiden in euro’s per bedrijf per jaar.

Beweidingswijzer: bereken wat de gevolgen zijn van een wijziging in beweidingsysteem voor economie, arbeid en mestafzet op uw bedrijf

Economisch weiden: Pol, A. van den , Philipsen, A.P. , Haan, M.H.A. de (2013)’


Arbeid

arbeidArbeidschecklist: bekijk verschillende onderdelen en begroot waar u meer of minder arbeid heeft bij opstallen in plaats van weidegang

 


Persoonlijke waarden

Wpersoonlijke-waardeneiden of Opstallen een keuze op basis van persoonlijke waarden: over onderzoek naar de rol van maatschappelijke en persoonlijke waarden van veehouders

Typering veehouder geeft inzicht: beschrijving van vier typen melkveehouders en hun persoonlijke motivatie voor weidegang       


Maatschappelijke waarden

maatschappelijke-waardenColumns Koegeluiden 2007 - columnreeks waarin ‘De Koe’ in gesprek ging met een aantal bekende mensen binnen of buiten de sector over de afweging weiden of opstallen van/voor koeien. Speciale aandacht ging uit naar de maatschappelijke afweging.