Brochure: Robot & Weiden

Robotmelken combineren met weidegang: het kan! Stichting Weidegang heeft samen met o.a. robotfabrikanten en Wageningen UR systemen ontwikkeld om robotmelken goed te kunnen combineren met weidegang.

Tips voor het combineren van robotmelken met weidegang:

  • Gebruik het natuurlijke gedrag van de koe om haar zelf tussen stal, robot en wei te laten lopen: ze komt in beweging voor weidegras en bijvoeding. Ze is een kuddedier en houdt van regelmaat. 
  • Zorg dat dieren zo min mogelijk obstakels tegenkomen, elkaar goed kunnen passeren en ook ranglagere koeien de route af kunnen leggen.
  • Leer jezelf en je koeien weiden.
  • Houd bij de planning van werkzaamheden rekening met waar het merendeel van je koeien op dat moment is.
  • Benut de mogelijkheden die de AMS techniek biedt om een systeem in te richten dat voor jou gaat werken. 

Je kunt de brochure hier downloaden of hem per post opvragen door onderstaand formulier in te vullen.