De Weideman: "Weideman die op vakantie kan"

Als u deze e-mail niet goed kunt zien  » bekijk online.


17 juli 2014


Weideman die op vakantie kan


Stempel-Def-V2
Soms er even lekker tussenuit is goed voor je. Komt het er nog van, deze vakantie? Zelf vind ik als weideman op vakantie zijn erg lekker, maar op vakantie gáán een ramp. Om weg te kunnen gaan ben je de laatste week gewoon dubbel zo druk. ‘Laat mij toch lekker thuis!’ roep ik dan in wanhoop. Uiteindelijk op de fiets of aan de wandel ga ik toch genieten. En waar ik ook ben, het turen naar boerenerven, het werk op het land en natuurlijk de koeien in de wei is deel van de pret.

Vandaar deze week mijn tips voor de vakantietijd. Als deel van je voorbereiding ga je natuurlijk met je vervanger (dus niet de alleen ‘de melker’) de percelen door voor een echte Farmwalk met uitleg over je planning voor maaien en weiden voor de volgende weken. En... druk hem op het hart 2 keer in de week alle weides te bezoeken immers hij/zij kent uw percelen veel minder. Ga je twee weken weg, zorg dan dat er tenminste één keer een blok gemaaid wordt. Plan het van te voren of bespreek het uitdrukkelijk, of plan een maaibeurt kort na je vakantie en informeer de loonwerker alvast.

Maak het echt simpel en overzichtelijk: met een plattegrond van je percelen en een kant en klare graslandplanning. Het liefst maak je die samen, want inspelen op een grasgroeispurt moet kunnen. Of juist met een vaste regel: om de vier dagen omweiden op die en die percelen. Vertel zonodig ook iets over de zomerdip en het belang van niet te kort afweiden (zie de vorige weidevakmail). Geef vuistregels mee over het bijsturen van de beweiding met het voer aan het voerhek: wat voor u logisch lijkt, is voor een buitenstaander echt anders! Denk ook aan schone watervoorziening en de nodige aanpassingen in voer en management voor hete dagen. Tochtigheidsdetectie is ook een aandachtspunt. Maak tochtige en te insemineren koeien zichtbaar!

Let op: zelf doe je veel dingen onbewust, die hij/zij niet weet; schrijf zoveel mogelijk uit. En maak een lijstje met de belangrijkste telefoonnummers die nuttig kunnen zijn. Tenslotte: we leven in moderne tijden. Je kunt alle lijnen open houden van telefoon, e-mail en whatsapp/sms, als je geen moment wil missen. Maar het scheelt een hoop onrust als je dat niet doet, of een paar vaste belmomenten afspreekt.

Tip: Ga je in Nederland of een van de buurlanden op vakantie? Dan kun je tijdens je wandelingen oefenen met het herkennen van de belangrijkste grassen. Neem wat plaatjes mee uit het handboek melkveehouderij, of gebruik een flora-gids waar veel grassen in staan. Herken je Engels Raai (1), Ruw Beemd (2), Timothee (3) en Kweek (4), dan kun je al 80% van je grassamenstelling beoordelen.

  140717 Grasrassen
Herkent u ze nog... Zie ook mijn column in melkveemagazine

Vers gras: ruw eiwitgehalte stijgt.
De regen gevolgd door het warme weer zorgt voor snellere grasgroei en een sterke toename van ruw eiwit. Gemiddeld bevat het gras momenteel 980 VEM/kg ds. Het ruw eiwitgehalte ging naar 227 gram per kg ds. Het suikergehalte vertoont een dalende tendens, nu gemiddeld 98 g suikers per kg. Dat is 85 gram lager dan twee weken geleden. Bij meer eiwit en minder suiker is te verwachten dat het ureumgehalte in de melk stijgt.

140717 verloop-bodemtemp

Tip: De bodemtemperatuur stijgt. Bekend is dat de wortels bij 25°C het vermogen verliezen om water op te nemen en het vocht gaan gebruiken voor koeling. Dit gaat ten koste van groei en bij gebrek aan vocht sterven de wortels zelfs af. Weidt daarom niet korter af dan 7 cm. De isolerende laag gras zorgt ervoor dat de temperatuur in de bodem zo’n 3 a 4 graden lager blijft, dan op kaal land.

 140717 Koeien ZLimburg
Deze koeien in Zuid-Limburg hebben het goed voor elkaar: veel gras en een paar lekkere schaduwbomen. Zorg bij warm weer voor voldoende schoon water en ga eventueel ‘s avonds en ‘s nachts weiden.

 We spreken elkaar,  
de-Weideman-Def  Deel op:
 Facebook  Twitter

Aanmelden voor de wekelijkse mail of eerdere edities lezen?
Ga naar 
www.stichtingweidegang.nl

Wilt u geen mail van de Weideman ontvangen? »  meld u hier af