De Weideman: "Naar de tweede ronde"

Als u deze e-mail niet goed kunt zien  » bekijk online.


26 augustus 2016


De Weideman: "Naar de derde ronde"Stempel-Def-V2

Tip:
Warme dagen vragen smakelijk voer. Natrium verhoogt de smaak en opname van het gras. Juist bij dit warme weer helpt het ook de natriumvoorziening van de koe op peil te houden. Op hete dagen verliest de koe veel zout via het zweet. Is het gras niet met natrium bemest, dan kan een schepje zout aan het voerhek ook geen kwaad. Dat helpt ook tegen broei.

Tip: maatregelen tegen broei:

• Breng het voer pas kort voor de koeien het opvreten aan het voerhek.
• Voorkom met vegen en schuiven dat resten zich ophopen
• Laat het een keer op zijn
• Voerresten afvoeren
• Houd de sleufsilo schoon en laat geen gebruikt plastic wapperen


In juli en begin augustus zorgde het wisselvallige weer voor ‘herfst in de wei’. Inmiddels lijkt het weer hoogzomer. Het is puffen met die bloedhete dagen. Maar is het niet geweldig om eindelijk volop te kunnen maaien en mest uitrijden zonder stress over het weer. Alles aan kant? Ik zeg: geniet van de mooie avonden, stap weer eens gezellig samen op de fiets, pak een biertje!

Let wel. Als deze oprisping van de zomer voorbij is zitten we ineens in het najaar. Met kortere nachten, slapper gras en kans op kroonroest. We gaan met de beweiding naar de ‘derde ronde’ zeg ik dan als weideman. In het najaarsgras zit nog veel voederwaarde, maar de echte smakelijkheid is eraf en het najaar betekent vaker nat weer.
Belangrijk voor de derde ronde is dat je steeds voldoende verse weides hebt. Wat dat betreft begint het goed, want afgelopen twee weken kon er veel gemaaid worden. Dan is er over twee tot drie weken volop etgroen beschikbaar. Om de productie op peil te houden ga je in het najaar wat ruimer bijvoeren. Schiet daar niet in door, want anders hou je in oktober een bak gras over, die onbenut de winter in gaat.

Hergroei is minder belangrijk, goed gras aanbieden des te meer. Je kunt jong inscharen bi 1200 – 1500 kg drogestof. De planning kan heel eenvoudig: elke dag een perceel, volgende dag een nieuw perceel en als je alle percelen gehad hebt, een nieuwe ronde maken tot het niet meer gaat. Overigens is het najaar ook een uitgelezen moment voor opstallers om met een paar uur weidegang per dag het gras te benutten. En koeien te trainen als je volgend jaar wilt gaan weiden!
Onderstaande grafiek uit een onderzoek op Zegveld laat zien dat koeien die voortdurend op etgroen liepen vergeleken met ‘gewoon gras’ de meeste kilogrammen vet en eiwit produceren.

20160826 melkproductie
Verloop melkproductie op herfstgras op Zegveld uit 1990. Vooral de lijn ‘etgroen’
presteert goed. Start vanaf 1 juli.

Er is afgelopen twee weken veel mest uitgereden. Bij 10 kuub mest is dat 40 kg N, genoeg voor twee snedes. Gebruik de kunstmest die je over hebt op percelen waar je veel gras geoogst hebt en waar nu geen mest is uitgereden. Op percelen waar je na maaien gaat weiden is 50 kg KAS voldoende. Dat zorgt voor jong vers gras en heeft minder nawerking.

20160826 wiedeg
Ruwbeemd profiteerde van de natte zomer, maar krijgt het nu moeilijk. Dat biedt kansen om met een stevige wiedeg-behandeling een klap uit te delen. Intensief weiden van percelen met veel ruwbeemd helpt ook.


Bodemtemperatuur, grasgroei en samenstelling
20160826 meetnet2
--=Geen gegevens beschikbaar
Bronnen:Amazing Grazing, De Heus Voeders BV, Agrifirm Feed, VIC Zegveld, CAH Vilentum en van Hall Larenstein.

Met 40 tot 50 kg drogestof per week was de grasgroei afgelopen week nog heel behoorlijk. Het Zuiden moet het met minder doen en ik verwacht dat de groei nog verder afneemt door hitte, hoge bodemtemperatuur en snelle verdamping.
De kwaliteit van het gras is goed, omdat er jong wordt ingeschaard. De voederwaarde is overal 950 VEM of hoger. Het Ruw Eiwit schommelt tussen de 200 en 250 gram per kg drogestof. Stem de bijvoeding daar goed op af, dan wordt het graseiwit goed benut. Let erop dat de grasopname dagelijks kan variëren. Heb je veel snijmaïs in het rantsoen dan is het goed om een eiwitrijk product achter de hand te hebben.

  
  
 We spreken elkaar,  
de-Weideman-Def  


Deel op:
 Facebook  Twitter

Aanmelden voor de wekelijkse mail of eerdere edities lezen?
Ga naar 
www.stichtingweidegang.nl

Wilt u geen mail van de Weideman ontvangen? »  meld u hier af

logo-zuivelnl
De Weideman wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL