De Weideman: "Stripweiden met vertraagde achterdraad op De Marke"

Als u deze e-mail niet goed kunt zien  » bekijk online.


01 juli 2016


De Weideman: Stripweiden met vertraagde achterdraad op De MarkeStempel-Def-V2

Tip:
Lopen de koeien je grasland stuk, dan is het beter om ze maar binnen te houden en af te wachten tot het weer droog genoeg is. Pas het rantsoen aan met wat meer krachtvoer en eiwit. Hopelijk kun je over een week of wat de beweiding weer opstarten. Wat een lastig weideseizoen is dit!

Tip: Het maaigras is ook een kopzorg. Loer op een kans om wat te stelen, door regelmatig een Farmwalk te doen. Een weersvoorspelling met anderhalve dag droog weer kan net genoeg zijn om toe te slaan. Schep waar nodig geultjes om plassen af te wateren. En overweeg of het mogelijk is om melasse in de kuil te krijgen voor de smaak. De grasdrogerijen in Abbekerk, Rouveen, Opeinde en Oosterwolde vormen regionaal een alternatief om gras snel van het land te krijgen.Bedrijfsleider Zwier van der Vegte kan enthousiast vertellen over de leerzame ervaringen met weiden bij de melkrobot op proefbedrijf De Marke. De koeien gaan zelfstandig de wei in en komen goed terug. Dankzij een strakke regelmaat van voeren om vier uur ’s middags, voergang leeg om 4 uur ’s morgens en weidepoort open om 6 uur. Het graasgedrag verschilt per dier, ze zijn gemiddeld 6 uur per dag buiten.

Nooit wordt er een koe gehaald. Zwier: “De kunst is om de koe met vers en smakelijk gras te verleiden naar de wei te gaan. Goed plannen voor goed grasaanbod dus en wat klaver erbij, dat helpt.” Op het huidige perceel is met drijfmest bemest en dan zijn de dieren onrustig. “Omdat we gras over hadden moesten we percelen uitmaaien en die hebben dan toch een keer mest nodig. De regel blijft: geen mest op te beweiden percelen.”

20160701 stripgrazen
Foto links: stripgrazen op De Marke. Rechts: de weideselectiepoort gaat 6 uur ’s morgens open.

De zoektocht naar het optimale beweidingssysteem begon met standweiden. Het werkte goed, maar kostte teveel grasopbrengst. Consequent stripweiden scoorde beter, maar goed afpassen bleek moeilijk en dat kostte af en toe melk. Oplossing: stripweiden met een achterdraad die een dag ‘achter loopt’. Zwier: “zo komen ze niet meer tekort en restgras gaat beter op als het de vorige dag een beetje te ruim was.”

Ook het moment waarop de voergang leeg mag zijn is uit ervaring ontstaan. Eerder was dat tussen middernacht en 2 uur. “Sommige koeien kwamen toen echt tekort.” Er weiden nu 80 melkkoeien op de huiskavel van 16 hectare. Ze krijgen dagelijks 8 kg drogestof uit maïs aan het voerhek, de andere helft van het ruwvoer komt uit vers gras en zonodig wat graskuil. Gemiddeld is het aantal melkingen 2,3 tot 2,4 keer per dag bij een melkproductie van 27 kg per koe. Is de afstand naar de wei groter, dan daalt het aantal melkingen nog iets.
Zie hieronder een grafiek met de gemiddelde weidegrasopname uit vers gras in 2015.

20160701 weidegrasopname

Halverwege de zomer namen de opnames in 2015 sterk af door droogte. “We streven nu naar gemiddeld 6 – 8 kg drogestof uit vers gras in de hele zomer, dat moet in ons intensieve systeem mogelijk zijn. Een ander argument is dat ze nu vooral vreten en weinig liggen in het land. Dan komt de meeste mest toch in de stal.” Bekijk ook het filmpje met de uitleg van Zwier: klik hier.

20160701 bandenspanning
Hier ging het gras afgelopen week van het land maar niet zonder rijschade. De juiste bandenspanning is cruciaal. Loonwerkers rijden niet zelden met 1,5 tot 2 bar in de banden! Breng dat liever terug naar 0,8 onder de trekkers en 0,6 bar onder de wagens. Zie ook het filmpje daarover in mijn vorige vakmail. Rijschade kan volgens een onderzoek op Zegveld 800 tot 1000 kg ds per hectare opbrengst kosten.
 20160701 meetnet
Bronnen:Amazing Grazing, De Heus Voeders BV, Agrifirm Feed, VIC Zegveld, CAH Vilentum en van Hall Larenstein.
--=geen gegevens beschikbaar.

Op sommige plaatsen is het gras te lang om een goede analyse te doen, vandaar dat enkele vakjes leeg blijven.

De vele neerslag zorgt voor lage VEM- en ruw eiwitgehaltes in het verse gras voor de tijd van het jaar. Gemiddeld hebben we het over 985 VEM en 200 gram Ruw Eiwit in de monsters van afgelopen week. Er is veel opgeloste stikstof uitgespoeld. Een andere oorzaak voor deze gehalten is dat er op veel plaatsen nog weinig etgroen is, omdat de tweede snede niet geoogst kan worden. De dalende graskwaliteit zorgt voor lagere drogestofopnames en melkproductie. Het advies is om goed naar ureumgehaltes in de melk te kijken en de vertering van de mest en waar nodig het rantsoen aan te passen. In Zuid-Nederland maakt extreme neerslag weiden onmogelijk en staan de koeien al even op stal.


 
 We spreken elkaar,  
de-Weideman-Def  


Deel op:
 Facebook  Twitter

Aanmelden voor de wekelijkse mail of eerdere edities lezen?
Ga naar 
www.stichtingweidegang.nl

Wilt u geen mail van de Weideman ontvangen? »  meld u hier af

logo-zuivelnl
De Weideman wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL