De Weideman: "De eenvoud van (roterend) standweiden"

Als u deze e-mail niet goed kunt zien  » bekijk online.


03 juni 2016


De Weideman: De eenvoud van (roterend) standweidenStempel-Def-V2

Tip:
Controleer je drinkbakken regelmatig op capaciteit en of ze schoon zijn. Als je koeien in de wei slootwater drinken, leg de waterinlaat dan midden in de sloot om baggerwater te voorkomen. En laat eens een monster analyseren op de geschiktheid voor drinkwater.

Tip: Als de koeien massaal tegelijk naar buiten en naar binnen gaan en daarmee zorgen voor pieken en dalen in het robotbezoek, dan is het een optie om ’s morgens of ’s nachts via de weideselectiepoort eerst de verse koeien toegang te geven tot de weide en later in de ochtend de meer oudmelkte dieren. Eventueel in shifts van 2 uur. De verse dieren nemen dan meer gras op en de oudmelkte weiden wat minder uren waardoor het aantal melkingen beter op peil blijft.


Standweiden heeft het voordeel van rust, stabiliteit en eenvoud. De koeien zoeken hun kostje bij elkaar op een blok percelen waar ze drie tot zes weken blijven weiden. Daarna komen ze op het etgroen van het volgende blok. Dat doe je met twee of drie blokken.

Soms krijgen de koeien voorkeur voor een gedeelte en maken het daar te kort en op een andere plek wordt het dan te bossig. Robotmelkers ondervinden wel eens dat de koeien na 10–14 dagen steeds sneller naar de stal komen om bij het voerhek te vreten.
Dat is te ondervangen door het standweideblok in 4–7 gelijke percelen te verdelen en de koeien elke dag een nieuw stuk te geven. Na vier tot zeven dagen komen de dieren weer in het eerste perceel, waar het gras weer vers smaakt, omdat het een paar dagen rust kreeg om bij te groeien. Onder robotmelkers is dit roterend standweiden populair omdat de koeien goed naar de wei willen en het voor rust en regelmaat zorgt. Roterend standweiden vergt wel iets meer werk dan ‘gewoon’ standweiden.

Werk bij (roterend) standweiden bij voorkeur met drie blokken, dan kun je na drie weken weer naar etgroen. Is de huiskavel te krap, dan met twee blokken en bij hoge bezetting wellicht één blok. Deze intensieve systemen zijn wat moeilijker te managen en de smakelijkheid en opname neemt gedurende de beweidingstijd af.

Afhankelijk van de bezetting op de huiskavel kom je dus tot verschillende indelingen. De varianten met drie, twee en één blok zie je hieronder geïllustreerd in graslandgebruikskalenders

20160603 3blokkengk
Boven: 3 blokken van 10 hectare. Op elk blok vijf percelen van 2 ha.

20160603 2blokkengk

Boven: 2 blokken van 12 hectare. Op elk blok zes percelen van 2 ha

20160603 1blokgk
Boven: Eén blok, met 5 percelen van 3 ha. Niet meer maaien, maar telkens een perceel bloten/uitmaaien en even laten hergroeien.

De varianten verschillen in veebezetting en de hoeveelheid gras die de koeien uit de wei halen. Voor het overzicht heb ik van elke variant een rekenvoorbeeld.

100 melkkoeien op 30 ha
 • 3 blokken van 10 ha
 • Percelen worden vaker gemaaid voor etgroen
 • Per blok 5 percelen van 2 ha
 • Bijgroei op blok per dag = 10 x 60 = 600 kg ds
 • Opname per koe: 6 kg ds/dag
 • Bijvoeding stal ongeveer 9 kg ds
 • 7-8 uur toegang tot de weide.
100 melkkoeien op 24 hectare
 • 2 blokken van 12 ha
 • Percelen worden minder gemaaid voor etgroen
 • Per blok 6 percelen van 2 ha
 • Bijgroei op blok per dag = 12 x 50 = 600 kg ds
 • Opname per koe: 6 kg ds/dag
 • Bijvoeding stal ongeveer 9 kg ds
 • 7-8 uur toegang tot de weide.
100 melkkoeien op 15 ha
 • 5 percelen van 3 ha
 • Eén perceel steeds afsluiten om te maaien/bloten
 • Bijgroei op blok voor weiden, per dag = 12 x 40 = 480 kg ds
 • Opname per koe: 4,8 kg ds
 • Bijvoeding stal ongeveer 10 kg ds
 • 6-7 uur toegang tot de weide.

Verschillen zie je vooral in de gemiddelde bijgroei waar ik mee reken (60, 50 en 40 kg ds per dag) en het maaibeleid dat erbij hoort. Hoe intensiever je de huiskavel beweidt met standweiden, hoe lager de gemiddelde grasgroei.

In de eerste variant kun je een blok weiden en de andere twee in fasen maaien. In de tweede variant heb je nog maar één blok om te maaien voor etgroen. In de derde variant is de bezetting met 7 koeien per hectare huiskavel zo intensief dat maaien voor ruwvoer er niet meer in zit. Dan moet je telkens een perceel op het blok schoonmaaien/bloten om weer voldoende schoon gras te krijgen.


20160603 Engelsraaigras
Bloeiend Engels raaigras (laag) en Timothee (hoog). Vooral Timothee zit door vroege bloei de smakelijkheid van weidegras hier en daar al in de weg. Vroege types Engels Raai bloeien nu ook al. In weidepercelen heb je het liefst types die laat bloeien, voor zoveel mogelijk beweidingsruimte.Bodemtemperatuur en grasmeetgegevens

20160603 meetnet
--=geen gegevens beschikbaar
Bronnen:Amazing Grazing, De Heus Voeders BV, Agrifirm Feed, VIC Zegveld, CAH Vilentum

Op veel plaatsen vielen afgelopen week bakken met regen, terwijl er in het Noorden en Noordwesten wel wat water bij mag om het gras aan de groei te houden. Die groei is er op dit moment volop: op weidepercelen gemiddeld 90 kg drogestof per dag, wat betekent dat er binnen drie weken weer geweid kan worden op een perceel. Op maaipercelen registreert mijn meetnet gemiddeld 140 kg drogestof per hectare per dag.
Wel zijn de verschillen tussen bedrijven groot, o
ok in de graskwaliteit. Het Ruw Eiwitgehalte varieert tussen de 164 en 276 gram per kg drogestof. Als je 8 – 10 uur weidt is het verschil in opname tussen hoog en laag eiwit vergelijkbaar met 2,5 tot 3 kg soja. Het VEM-gehalte loopt van 957 tot 1012, ook een verschil van dik 50. Het suikergehalte van het gras steeg naar ruim 90 g suikers/kg drogestof.
 We spreken elkaar,  
de-Weideman-Def  


Deel op:
 Facebook  Twitter

Aanmelden voor de wekelijkse mail of eerdere edities lezen?
Ga naar 
www.stichtingweidegang.nl

Wilt u geen mail van de Weideman ontvangen? »  meld u hier af

logo-zuivelnl
De Weideman wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL