99% melkveehouders zegt: robot en weiden dat kan

Persbericht – 28 oktober 2015

99% melkveehouders zegt: robot en weiden dat kanAutomatisch melken kan goed gecombineerd worden weidegang. Deze conclusie onderschrijft meer dan 99% van de 500 deelnemende melkveehouders in het project Robot & Weiden. 27% geeft daarbij aan dat randvoorwaarden op het bedrijf wel geschikt moeten zijn. Belangrijkste randvoorwaarden zijn de aandacht die de veehouder wil en kan besteden aan weidegang, de beschikbare huiskavel en de bezetting van het automatisch melksysteem.

Bij het afsluitend symposium van het project Robot & Weiden in Waarder worden deze cijfers vandaag gepresenteerd. Belangrijkste aandachtspunt van melkveehouders bij weidegang in combinatie met automatisch melken is het koe verkeer. Het koe verkeer naar buiten zodat koeien zelfstandig vlot naar de wei gaan om voldoende vers gras op te kunnen nemen. En het koe verkeer naar binnen om het aantal melkingen op peil te houden.

In het project heeft Wageningen UR, samen met DLV Advies, PPP-Agro Advies en Valacon, vijf Robot & Weiden concepten ontwikkeld voor vijf verschillende typen melkveebedrijven. Rode draad in alle concepten is regelmaat. Door toegang tot de wei, het bijvoeren van de koeien, het ophalen van de achterblijvers en de instellingen van de melkrobot goed op elkaar af te stemmen en consequent uit te voeren weten de koeien waar ze aan toe zijn. Dit alles is in de concepten overzichtelijk in een 24-uurs planning opgenomen. Een opvallend element in deze planning is het zorgen dat de voergoot één of twee uur leeg is voordat de koeien naar buiten mogen. Dit zorgt ervoor dat de koeien goed vers gras opnemen in de tijd dat ze in de wei zijn.

Beweidingssystemen die goed passen bij automatisch melken zijn systemen waarbij koeien elke dag een nieuw perceel krijgen aangeboden. Voor kleinere huiskavels is het systeem van roterend standweiden uitgewerkt. De huiskavel wordt verdeeld in drie blokken die vervolgens wordt opgesplitst in vijf percelen. Gedurende 3 weken krijgen de koeien elke dag een nieuw perceel binnen een blok waar ze de bijgroei van de afgelopen vijf dagen opvreten. In het project Robot & Weiden is dit systeem door een kleine 100 melkveehouders al met succes toegepast.

Robot & Weiden is een project van de Duurzame Zuivelketen en ZuivelNL uitgevoerd door Stichting Weidegang in samenwerking met Wageningen UR en partners.


Nieuws van de Stichting
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en nieuws van Stichting Weidegang? Meld u dan hier aan.