De Weideman schrijft iedere maand een column voor vakblad Melkvee. U kunt de column van augustus hieronder lezen.

foto eind handtekening

 

De Weideman: Herinzaaien is voor watjes?

 

 

Herinzaaien, doorzaaien. Het zijn woorden waar ik de bibbers van krijg. Als weideman wil ik het zonder kunnen. Ik wil dat matige percelen beter worden door mijn knappe beweidingsmanagement. Doorzaaien, herinzaaien? Dat is toch voor watjes! Wij als weidemannen…Maar helaas, ondanks goed weidebeheer zakken sommige percelen te ver af. Tot het zover is dat je bij inscharen in zo’n perceel al weet dat de melkproductie één of twee kg zakt. Er mankeert domweg teveel aan. Dan moet je toch iets duurs gaan doen: doorzaaien of herinzaaien….

 

Doorzaaien? Het is eenvoudig en goedkoop, maar levert vaak een minder zichtbaar resultaat. Bij veel kweek is het zinloos. Op zandgrond kun je nu weinig anders, omdat je in zomer en najaar niet mag scheuren. Herinzaai is duur, maar biedt de belofte van een gave donkergroene grasmat en veel productie.

 

Het grasbestand moet echt behoorlijk ‘ver heen’ zijn om herinzaai rendabel te noemen. Als vuistregel geldt minder dan 60% Engels raaigras en Timothee. En ook als er meer dan 25% kweek staat, is de drastische aanpak financieel verantwoord. Kleine hoeveelheden kweek kun je nog wel indammen door het intensief te beweiden. Bij die 25% en meer is er geen houden meer aan, omdat hij zich met de wortelstokken snel uitbreidt ten koste van andere grassen. En een bekende rekensom is: 10% meer Engels Raai in de grasmat geeft 300 tot 400 kg drogestof per hectare meer opbrengst.

 

Bedenk altijd dat een slechte graszode oorzaken heeft. Doe je daar niks aan, dan is herinzaaien weggegooid geld. Geknikte vossestaart en kruipende boterbloem vertellen je dat de ontwatering matig is. Schapenzuring en gestreepte witbol wijzen op een lage pH. Reken even uit of je wintervoorraad ruwvoer ‘ruimte’ geeft om gras over de kop te halen, want van het ingezaaide perceel haal je tot 1 oktober zeker een halve snede minder gras.

 

En dan: welk mengsel? Er is veel te kiezen, maar stem vooral af op je gebruik: overwegend maaien of weiden, intensief of extensief. Kun je en wil je een mengsel met witte klaver managen? Mengsels met veel Engels raaigras zijn populair. Maar er zijn signalen dat mengsels met meer kruiden, zoals cichorei en smalle weegbree één tot twee ton drogestof meer opbrengst geven. Meer diversiteit blijkt dus goed voor de opbrengst

 

We spreken elkaar,
de-Weideman-Def

PS: aan het nadenken om te starten met weiden? Vraag snel een Weidecoach wat de mogelijkheden zijn op uw bedrijf. Er zijn nog een beperkt aantal plekken beschikbaar. Kijk op www.nieuweweiders.nl