De Weideman: "De eenvoud van (roterend) standweiden"