De Weideman: "Rollen, slepen, wiedeggen, doorzaaien: bezint eer ge begint"