Adviesgesprek

 

Hoe kan ik mijn koeien weiden? Of wat zijn de overwegingen voor mijn bedrijf als het gaat om opstallen of weiden? Hoe past weiden wel bij mijn bedrijfsstrategie of huiskavel? Stichting Weidegang helpt u op basis van de nieuwste inzichten een goed onderbouwde beslissing te nemen.

Het weidegangadvies laat u als melkveehouder zien hoe u een zo hoog mogelijk rendement kunt bereiken met het weiden of opstallen van uw koeien. Bijvoorbeeld door de bouw van een nieuwe stal, het overgaan op automatisch melken of een bedrijfsuitbreiding.

U krijgt daarnaast een praktisch advies over hoe u in uw specifieke bedrijfssituatie uw koeien kunt weiden. Daarbij spelen factoren als de beschikbare arbeid, de omvang van de huiskavel, de grootte van de koppel, de hoogte van de melkproductie en het melksysteem een rol. De WeideCoaches van Stichting Weidegang maken voor u inzichtelijk hoe de keuze tussen weidegang en opstallen bedrijfseconomisch en arbeidstechnisch uitvalt.

Adviesgesprek


Veel gestelde vragen

Q: Op wat voor soort vragen krijgen melkveehouders antwoorden?

A: Op alle vragen die relevant zijn voor de keuze voor weiden of opstallen. Bijvoorbeeld:
  • Hoe kun je weidegang combineren met automatisch melken?
  • Welke opties zijn er om grote koppels te weiden?
  • Welke strategieën zijn er om de melkproductie van hoogproductieve koeien op peil te houden?
  • Hoe kun je toch weiden op een kleine huiskavel?
  • Met welk beweidingssysteem hebben melkveehouders met een vergelijkbaar bedrijf goede ervaringen?
  • Wat zijn de gevolgen voor de hoeveelheid arbeid, het rantsoen en de kostprijs?

Zo kan uit het advies blijken dat weidegang, misschien tegen de verwachting in, veel voordeliger is dan opstallen. Of dat met een ander beweidingssysteem weidegang toch goed gecombineerd kan worden met automatisch melken. Ook als het advies ongunstig uitvalt ten opzichte van weidegang, maken de adviseurs dat uitaard inzichtelijk. Objectieve informatie staat voorop bij de adviseurs van Stichting Weidegang.

Q: Is één gesprek voldoende?

A: In één dagdeel is het goed mogelijk om, aan de hand van de strategie van het bedrijf, de mogelijkheden en knelpunten in kaart te brengen, verschillende opties voor de invulling van verschillende bedrijfssystemen uit te werken en hiervan de voor- en nadelen voor arbeid of economie in kaart te brengen. Op basis hiervan kan een melkveehouder een onderbouwde keuze maken tussen weidegang en opstallen. Om een bedrijfssysteem tot in al zijn details verder uit te werken of de kennis die hiervoor nodig is onder de knie te krijgen, kan de adviseur de melkveehouder doorverwijzen naar specialisten.

Q: Kan uit het advies van Stichting Weidegang ook blijken dat weidegang niet de beste/voordeligste optie is?

A: Ja. Het advies dat onze adviseurs geven is op basis van de nieuwste inzichten met betrekking tot weidegang en is specifiek toegesneden op uw bedrijf. Ook nadelen van weidegang komen aan bod in het adviesgesprek.