De Weideman: Gras voor superieure bodems

De bodem is helemaal hip. En dat doet mij goed. In grond zit je meeste kapitaal en het is je belangrijkste productiefactor. Een goede bodemvruchtbaarheid brengt je goede opbrengsten. En als je in de toekomst minder gebruik mag maken van inputs als kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen wordt dat nóg belangrijker. Vertroetel daarom je regenwormen en al het andere bodemleven door uitgekiende bemesting en een goede waterhuishouding. En voorkom bodemverdichting door niet op je land te gaan als het te nat is en te letten op de bandenspanning.

En natuurlijk: houdt je organische stof of peil of liever probeer het te verhogen. Hoe meer organische stof, hoe beter je bodem voedingsstoffen en water vasthoudt. Hierdoor heb je bijvoorbeeld minder snel last van de droogte. Organische stof is ook nog eens de motor voor het bodemleven en stimuleert een goede beworteling. Bodems met een hoger organische stofgehalte zijn daardoor niet alleen productiever, maar de opbrengst varieert ook nog eens minder tussen goede en slechte jaren.

Nu heeft de Raad voor de Leefomgeving de bodem ook in het vizier en er een rapport over geschreven: ‘De bodem bereikt’. Je begrijpt uit de titel as dat het een wat zuur verhaal is, het gaat niet goed met de bodem.  Het is een beetje van deze tijd om vooral te benadrukken wat er niet goed gaat als je het hebt over de landbouw. En als je internationaal kijkt is bodemerosie een serieus probleem. Nou ja, eerlijk is eerlijk, in Nederland is ook nog het nodige te verbeteren. Maar het valt me op dat de Raad misschien ook wat zuur is omdat ze de belangrijkste oplossing niet in het vizier heeft: gras.   

Wij graslandboeren hebben immers superieure bodems. Akkerbouwers willen niet voor niks dolgraag een stuk gras omploegen om er een jaar aardappelen te telen met super opbrengsten. Gras is de ideale organische stof-producent. De wortels onder de grond groeien net zo hard als het gras boven de grond. En je roert er niet elk jaar in, zodat het bodemleven zich flink kan ontwikkelen. Daar mogen wij als graslandboeren best een beetje trots op zijn. Zonder een lofzang op gras is een rapport over bodemvruchtbaarheid niet compleet.

We spreken elkaar,

de Weideman Def