Column de Weideman: Stikstof Weiden

Meer uren weidegang is één van de drie maatregelen die het Landbouw Collectief naar voren heeft geschoven om de ammoniakuitstoot te beperken. Net als water bijmengen bij de mest en verlagen van de hoeveelheid ruw eiwit in het rantsoen is het een concrete stap die bijdraagt aan minder ammoniakuitstoot en daarmee aan het voorkomen van kostbare verbouwingen van je stal. Je kunt als melkveehouder echt je steentje bijdragen! Hoe? Ik zie drie inkoppers om meer weide-uren te maken:

1. Vroeg starten met weiden. De eerste snee maaien en dan pas gaan weiden is niet meer van deze tijd. In het voorjaar pleit alles voor weidegang. Het gras is smakelijk en voedingsrijk en de koeien geven makkelijk veel melk van het verse voorjaarsgras. Ook tegen wie gewoonlijk al meteen begint te weiden zou ik zeggen: probeer eens een week eerder te beginnen, maak er sport van om je buren op dat punt te verslaan. Massaal vroeg starten met weiden maakt lekker zichtbaar dat de sector de voorgestelde maatregelen van het collectief omarmt.

2. Zorg dat de voergoot een paar uur leeg is voordat de koeien naar buiten mogen. Ze gaan met lekkere trek naar buiten en slaan gretig aan het vreten. Vooral op robotbedrijven waar de dieren vrije keuze hebben tussen stal en weide is het dé manier om te zorgen dat ze meer weiden en het groene krachtvoer zelf uit de wei halen. En laat je niet gek maken: koeien zijn dankzij hun pens bufferdieren die heel goed een paar uur zonder vreten kunnen.

3. Ga het jongvee weiden. Dieren van 9 maanden tot vier weken voor het afkalven zijn super makkelijk te weiden. Ze vragen weinig aandacht en kunnen goed met het weidegras uit de voeten. Het levert koeien op die weten wat grazen is en die alvast immuniteit hebben tegen wormbesmetting. De ambitieuze weider stuurt kalveren vanaf drie maanden leeftijd al de wei in, maar daarbij is het echt van belang om goed in de gaten te houden of ze voldoende vreten en goed doorgroeien.

Tot slot kun je voor de reductie van ammoniak een slag slaan door minder eiwit aan te gaan voeren: haal bij de start van het weiden de eiwitrijke brok dan ook gelijk uit je bijvoeding. Dat hebben ze helemaal niet meer nodig naast het groene krachtvoer dat in je wei staat. Dat scheelt ook nog eens lekker in de portemonnee. Succes!


We spreken elkaar, 

de Weideman Def

 logo-zuivelnl

 

De Weideman wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL