Column de Weideman: Eigen Ruwvoer Eerst

Het is weer de tijd om de winterrantsoenen door te rekenen. Uitgangspunt wat mij betreft is Eigen Ruwvoer Eerst. De kuilplaat mag in de loop van het voorjaar gewoon leeg zijn, met uitzondering van een noodvoorraadje voor calamiteiten. Aan ruwvoer sparen heb je helemaal niks, de kwaliteit wordt er echt niet beter van. Vreten aankopen terwijl je al hebt is niet alleen zonde, het is ook een dure hobby. In de toekomst des te meer, als het voor grondgebondenheid en ammoniak echt belangrijk wordt om eiwit van eigen grond optimaal te benutten.

 Hoe je dat doet? Eigenlijk is dat heel simpel. Reken maar eens uit hoeveel voer je per dag per koe beschikbaar hebt. Is het minder dan 20 kilogram drogestof, dan kun je dat aanvullen met aangekocht voer. Reken daarbij ook dat een koe voor elke kilo ruwvoer zo’n twee kilogram krachtvoer kan opvreten. Met dit basissommetje reken je op de achterkant van een sigarendoos uit hoeveel voer je nog aan moet kopen. En wat economisch gezien ook verantwoord is. Aan je voeradviseur is het vervolgens de vraag welk voer dan naast het aanwezig ruwvoer het beste past en wanneer je dat voor welke groep koeien gaat inzetten. Ik geef je op een briefje, dat de voerrekening omlaag gaat als je het op deze manier benaderd!

Ga je eenmaal met de bril ‘eigen ruwvoer eerst’ naar je ruwvoer kijken, dan wordt het echt leuk. Want het ruwvoer dat je nu hebt, dat is een gegeven waar je het de komende winter mee moet doen. Maar in het groeiseizoen heb je knoppen waarmee je kunt sturen. Met bemesting en maai- en inschaartijdstippen kun je sturen aan de eigenschappen van je ruwvoer, waardoor het optimaal past in het rantsoen en je koeien makkelijk en goedkoop melk produceren. Daar heb ik van alles over te vertellen, dus later meer!

 

We spreken elkaar,

de Weideman Def

PS. Het hemelwater is niet zo eerlijk verdeeld in Nederland dit jaar. In sommige delen van Nederland zijn kuilplaten goed gevuld terwijl andere boeren opnieuw krap zitten door de droogte. Mijn tip: begin volgend jaar gelijk met weiden als het gras begint te groeien. Eenmaal geprobeerd, wil je niet meer anders. Voorjaarsgras is supersmakelijk krachtvoer. Je doet de koeien een plezier en ziet hun dank terug in de melktank. En voor nu: eerder weiden betekent minder voer nodig en minder aankoop.