Column de Weideman: Gras de sleutel naar vruchtbare bodems

Heb je veel geld, dan laat je het breed hangen, je kent die uitdrukking wel. Bij graslandboeren is het niet anders waar het gaat om organische stof in de bodem. Je hebt er meer dan genoeg van en beseft niet wat voor rijkdom je daarmee bezit. Zelf zag ik onlangs het licht ook pas goed, door een bezoekje aan professor Friedhelm Taube in Wageningen. Wie? Taube is professor in ‘grassbased Dairy Farming’, in mijn woorden: de nieuwbakken weideprofessor.

Het belang van organische stof ga je beter begrijpen met een blik over de grens bij akkerbouwers. Die waarderen organische stof zo ongeveer als de heilige graal voor bodemvruchtbaarheid. Het houdt water en voedingsstoffen vast, zodat je minder last hebt van droogte, terwijl in natte tijden het water beter weg kan. Voedingsstoffen spoelen minder uit naar de ondergrond. Organische stof is de motor achter het bodemleven en stimuleert een goede beworteling.

Zo begrijp je dat bodems met veel organische stof productiever zijn èn minder variatie laten zien tussen goede en slechte jaren. En nu komt het: wil je het gehalte organische stof in bodems omhoog brengen, dan is er één maatregel die er met kop en schouders bovenuit steekt: gras telen! Taube komt uit Duitsland en heeft in Sleeswijk-Holstein gras (en bijhorende koeien) neergezet als oplossing voor het verduurzamen van de akkerbouw in deze deelstaat.

Ook in Nederland huren akkerbouwers graag jouw grasland voor een jaartje. Gewassen op omgeploegd grasland leveren namelijk topopbrengsten met beperkte zorgen over ziekten en plagen. Maar let op: als je de ploeg in de graszode zet, wordt de opgebouwde organische stof snel gebruikt. En als je grond overhoop gehaald wordt krijgt je bodemleven er een flinke tik van. Die rekening betaal jij met een opbrengstdip als je er daarna weer grasland van maakt.

Als graslandboeren mogen we wat mij betreft daarom best wat trotser zijn op onze superieure bodems. Het is toch gek dat stukken over de bodemstrategie of kringlooplandbouw het woord gras niet eens terug te vinden is. En toen laatst het IPCC een rapport uitbracht over grondgebruik ging het in de kranten over vleesminderen terwijl het rapport juist ook een lans breekt om zuinig te zijn op onze graslanden. Kortom werk aan de winkel om ook in Nederland dat bijzondere gewas gras op de kaart te zetten als onmisbare schakel voor een gezonde bodem en duurzame voedselproductie.

We spreken elkaar,

de Weideman Def

 

 

  logo-zuivelnl

De Weideman wordt mede mogelijk gemaakt door ZuivelNL