De Weideman: Verras het gras met beweiding voor het gras jou verrast

 12 april 2013

Stempel-Def-V2

Verras het gras met beweiding
voor het gras jou verrast

 


Gras is verrassend collega’s. De grasgroei heeft mij al vaak versteld doen staan. Ik heb ervan geleerd: je bent zelden te vroeg met de start van de beweiding. Als het gras op gang komt moet je erbij zijn. Inmiddels denk ik te begrijpen waar dat aan ligt. De koeien hebben een week gewenning nodig voor ze echt volop gras vreten! En de grasgroei versnelt zichzelf: hoe meer er al staat hoe meer groeikracht.

Kijk maar eens naar de figuur hieronder. Je ziet dat de grasgroei in de tweede helft van april oploopt naar 150 tot 200 kg drogestof per hectare per dag (de schaalverdeling is 50 kg ds per streepje, excuus voor het slechte plaatje, maar ik heb even geen betere bij de hand). Gezien het late voorjaar en de weersomslag die we nu mee maken hou ik maar vast rekening met een groeiexplosie over ongeveer  twee weken.


grasgroei

Vroeg beginnen is een stuk eenvoudiger als je begint met een aantal uren per dag weiden. Hoe meer percelen je al vroeg in de beweiding hebt, hoe meer groeitrappen en hoe meer ‘beweidingsruimte’ je hebt in de komende planning. Wat niet betekent dat je maar zoveel mogelijk land moet beweiden. Dan komt je maaioppervlakte in de knoei en kan het teveel eerste snede kosten.

Volgens mij komt het aan op budgetteren. Ik spreek met mezelf af hoeveel hectares ik gebruik voor beweiding en hoeveel voor maaien. Kom ik krap in het weidegras te zitten, dan stuur ik slagvaardig bij door minder uren te weiden en iets meer bij te voeren, dan is het geen enkel probleem.

Hoeveel weidebudget? Reken voor omweiden overdag met 50 m2 per koe. En bij standweiden heb je een blok nodig voor 10 tot 15 koeien per hectare tot na de eerste snede. 


Tip: Planning is alles. Kies wat je systeem is voor de eerste snede: stripgrazen, omweiden of standweiden? Bepaal hoeveel hectares ‘weidebudget’ je de komende weken nodig. Bij alleen overdag omweiden kun je rekenen met 7,5 kg ds per koe per dag bij een weidesnede van 1700 kg drogestof per hectare. Ofwel ongeveer 50 m2 per dag. Voor de maat van een standweide reken je met 10-15 koeien/ha. Daarna is bijsturen een stuk eenvoudiger. Bij strippen of omweiden moeten er snel groeitrappen ontstaan. Bij standweiden streef je naar gelijkblijvende graslengte (10/11 cm) en –groei. Volg je keuze consequent. Na de eerste snede kun je eventueel veranderen van systeem.

Nog een tip: Grasland beloont je moeite voor verzorging in het voorjaar. Na het slepen en/of landrollen is er nog even  tijd voor mollenbestrijding. Elke bult minder scheelt ruw as in de kuil. Zet je mollenvanger op scherp en beloof hem voor de verandering eens een bonus!


koeien gewenning
   Koeien hebben een week gewenning nodig voor ze volop gras vreten.
 
 

de-Weideman-Def