De Weideman: Bemesten naar opbrengst (en oogsten naar bemesting)

 

3 mei 2013

Bemesten naar opbrengst (en oogsten naar bemesting)

Stempel-Def-V2
 
Van collega's kreeg ik vragen over de bemesting. Lichte weidesnedes, koud en droog weer, gras vol eiwit. Hebben de percelen die nu beweid zijn wel een 'normale' bemesting met kunstmest-stikstof nodig?

De leidraad klinkt eenvoudig: bemesten naar opbrengst. Maar wat als je hebt bemest voor een weidesnede, en er stond maar de helft toen de koeien er in gingen, dan is dat niet gelukt. Hetzelfde geldt voor maaipercelen die noodgedwongen werden beweid. Als vuistregel geldt dat een kwart van het teveel aan stikstof ten goede komt aan de volgende snede. Die kun je dus korten op je gift.

Twee voorbeelden. Ik heb weidepercelen waar ik twee keer licht beweid heb. Twee keer een lichte snede is voor mij samen een gewone snede. Daar ga ik dus gewoon bemesten volgens het advies voor een maaisnede in mei.

Een ander perceel was bedoeld voor maaien en daarvoor bemest met 111 kg stikstof voor een snede van 3000 kg drogestof (uitgaande van een jaargift van 283 kg N). Maar het is beweid, naar schatting een snede van 1600 kg ds. Hoeveel van die 111 kg is nog 'over'?

Daar is onderstaande tabel handig voor. Bij< 2000 kg drogestof wordt 84 kg N geadviseerd. Dat is de hoeveelheid die voor de groei van die snede benut wordt. Dan is er 111-84 kg teveel. Een kwart daarvan, dus 7 kg, kan ik aftrekken van de adviesgift voor een volgende snede. Voor een volgende weidesnede tot 2000 kg drogestof is dat 37 – 7 = 30 kg stikstof (inclusief N uit dierlijke mest). Is het andersom, een maaisnede gehaald van een 'weideperceel', dan is er teveel onttrokken en kun je een kwart van het verschil bij de volgende gift optellen. Maar dat is dit voorjaar nog vrijwel niet voorgekomen.

De ene keer wandel je door het veld en denk je na over je planning. De andere keer zit je te rekenen en met een tabel de boel op een rij te zetten. Mooi vak toch. Ons vak!

stikstofgift
De tabel is niet alleen handig om de giften per snede te bepalen en uit te komen met de stikstofruimte, maar ook om correcties te bepalen als er (veel) meer of minder geoogst is dan waarvoor werd bemest. Let op: getallen voor zuivere stikstof uit kunstmest en werkzame N uit dierlijke mest.  


Tip: Afgelopen week (22-29 april) groeide er in Zegveld per dag 40 kg ds per ha bij. Gemiddeld, want op individuele percelen die doorgroeien voor een maaisnede groeide ongeveer twee keer zoveel. Naar verwachting loopt de groei komende week verder op.

Probeer met deze gegevens vooruit te kijken hoeveel weidepercelen je nodig hebt voor de komende veertien dagen. En hoe kom je dan uit met je planning? Maak tijd voor je wekelijkse Farmwalk en zet het daarmee weer goed op een rijtje.  

gras
Herkent u ze? Links met de paarse voet is Engels Raaigras en rechts Ruw Beemdgras. De laatste heeft een lager drogestofgehalte. Bij gras met veel Ruw Beemd en andere mindere grassen staat er bij dezelfde graslengte zo'n 10% minder opbrengst.  
   
 We spreken elkaar,  
de-Weideman-Def