De Weideman: Als 't effe kan maaien voor etgroen!

 

10 mei 2013

Als 't effe kan maaien voor etgroen!

Stempel-Def-V2

Een luie hemelvaartsdag zonder inkuilstress dit keer: er valt niks te maaien. Bijna niks, want her en der in het land zijn de eerste percelen gemaaid, hoorde ik. De verschillen zijn groot: uitvergroot door kou en droogte.

Op sommige plekken groeide wel een lichte maaisnede. Percelen waar wel vocht in de zode was en de groei eerder op gang kwam. Als je daar de groei meet zie je hoge cijfers, want is het gras eenmaal gesloten en boven de 12-13 centimeter, dan komt de turbo erbij: gras groeit uit gras. Een gesloten gewas profiteert maximaal van het licht. Kijk maar eens naar het staafdiagram hieronder.

Op andere plekken blijft groei uit. Zegveld meldde afgelopen week 30 kg ds/ha per dag: minder dan de week ervoor. Andere deelnemers aan dynamisch weiden zien groeicijfers tot meer dan 100 kg ds per dag. Nu er regen valt, zal het komende week harder gaan.

We zijn aangekomen in de weken waarin de weideplanning gaat wringen. Op weidepercelen staat hier en daar al meer dan 2000 kg drogestof. Wie op tijd (voor zijn gevoel te vroeg) begon heeft nu plezier van de eerst beweide percelen: daar kun je een tweede ronde weiden. Als het echt nodig is kun je percelen met te lang gras (tot 2000 kg ds) nog beweiden. Liefst met een rantsoendraad, anders verlies je veel gras onder de hoeven.

Ik hoop het twee tot tweeënhalve week vol te houden met de tweede weidesnede. Is er daarna etgroen? Om die kans te vergroten maai ik binnenkort een paar percelen als er 2500 kg ds staat. Ik heb er een paar die iets minder zijn bemest, zodat het met de ruw eiwitgehaltes in de kuil mee zal vallen.

De rest van de eerste snede maai ik later, voor een goede opbrengst en gezonde gehalten (15-18% ruw eiwit). En bij voorkeur in twee blokken, om ook in het etgroen meer spreiding te krijgen. Vooruit kijken, percelen inschatten en een besluit nemen: zie daar mijn besteding van hemelvaartsdag.


Tip: Standweides waar de koeien al langer dan drie weken lopen kun je tussendoor bemesten met 20 tot 30 kg N per ha. En probeer straks ook daar de overige blokken niet allemaal tegelijk te maaien.

Tip: Denk alvast na wanneer je start met weiden van pinken en kalveren, om ze zonodig tijdig te enten tegen longwormen. Op wormgevoelige bedrijven hebben kalveren twee behandelingen nodig. De eerste op een leeftijd van minimaal 6 weken, de tweede vier weken later. De kalveren kunnen 10-14 dagen na de laatste enting in de wei. Kalveren bij voorkeur weiden op schoon etgroen.


groeisnelheidgras

De grafiek laat het verschil in groeisnelheid tussen kort, open gras en een gesloten gewas in één oogopslag zien: een gesloten gewas groeit twee keer zo snel. Percelen met nu meer dan 1700 kg ds/ha groeien je zodoende snel voorbij en worden rap te lang om nog te weiden.

rantsoendraad

Dit wil je voorkomen met plannen en bijsturen. Als het toch nodig is een perceel met 1700 tot 2000 kg ds te weiden, dan helpt een rantsoendraad de verliezen te beperken.
 

 We spreken elkaar,
 
de-Weideman-Def